Preekskets 6 Augustus 2023 Ds Jacques – Die kuns van spanwerk


Teks:  2 Korintiërs 8:16-24

488:1-5   486:1,2,4   475:1,2

God se genade werk in ‘n Geesvervulde hart.  Dit word sigbaar in iemand se lewe wat vrywilliglik, herhaaldelik en onvoorwaardelik ‘n bydrae maak tot die werk wat in ‘n gemeente gedoen word om die koninkryk van die Here uit te brei.  Dit is nie iets wat natuurlik in hierdie wêreld gebeur nie.  Waar het jy al ooit gehoor van iemand wat op ‘n gereelde basis van sy of haar swaarverdiende geld bly weggee, sonder om iets in ruil terug te ontvang.  En tog is dit wat elke maand by duisende kerke reg oor die wêreld gebeur.  Mense dra vrywillig en onvoorwaardelik by hul kerke by, sonder om iets terug te verwag.

Paulus beskryf in hierdie teksgedeelte van ‘n insamelings poging waarvan hy deel is.  Mense word aangemoedig om geld in te samel sodat dit vir behoeftiges  in Jerusalem gestuur kan word.  Paulus stel medewerkers aan om hom in die poging te ondersteun.  Dis mense met ‘n goeie karakter, met ‘n goeie naam in die gemeenskap.  Hy wil baie seker maak dat daar nie na hom of na enige iemand wat deel vorm van die insamelingspan vinger gewys kan word  of dat hulle onder verdenking sal staan nie.

Paulus besef dat gelowiges geroep word om deel te wees van iets veel groters as hulself of hul belange.  Gelowiges dra by tot ‘n blywende nalatenskap wat gevorm word deur betrokkenheid van gelowiges.  Hierdie visie motiveer mense om aan te hou goed doen en by te dra vir die Here se werk.  Vir Paulus moet hierdie vorm van betrokkenheid en insameling nie onder dwang plaasvind nie.  Dit word uit dankbaarheid gebore.  Hierin lê die geheim van geestelike spanwerk.  ‘n Gedeelde visie motiveer mense om iets te doen wat ‘n blywende nalatenskap tot gevolg het.  So werk God se mense in God se kerk, tot uitbreiding van Sy koninkryk. Vir Paulus is dit ‘n passie.  Dis vir hom ‘n diep teologiese saak.  Mense moet uit hul verhouding met God oorgaan tot deelname.  Hoe wonderlik is dit om te sien wanneer gelowiges met die hulp van die Gees oorgaan tot aksie.  Dit is die geheim van geestelike spanwerk.  Saam in liefde in Sy diens.