Taiwan


Die klein eiland teen die Chinese kus beleef basies daaglikse Chinese militêre teistering.  Soos wat die oorlogstromme daagliks al harder weerklink, spandeer Taiwanese Christene hul tyd op hul knieë in gebed.  Meer as 40 000 herlewings gebedsgroepe, met ongeveer 3 persone per groep het opgespring.  Pastoor Yang sê: “Elke dag, elke week, skakel ek in by pastore van ander kerke, ander denominasies en bid ons vir ons stede, vir ons nasie en vir ander lande.  Dis wonderlik!  Dis duidelik, Dis God se werk”.  Prys God, ‘n klomp ongelowiges sluit by die groepe aan en kom so tot geloof.  www.is.gd/wb134