Preekskets 27 Augustus 2023 Ds Jacques – Wie is Jesus vir jou?


Tema: Matteus 16:13-20

Liedere:  475:1,2  518  524:1,2,3

Jesus is besig om te bedien.  Hy leer die mense wat die Koninkryk van God behels en Hy is ook besig om mense aan te raak en te genees.  Hy is besig om ‘n groot aanhang onder die mense te ontwikkel.  Die Fariseërs en skrifgeleerdes hou nie van die ondersteuning wat Jesus het nie.  Dit stel hulle in ‘n slegte lig.  Hy wys hul verkeerdhede uit.  Hul gewildheid neem af.

Jesus gaan so ver as om Sy volgelinge teen hulle te waarsku.  Vir hulle gaan dit oor eer, erkenning en agting.  Hierteenoor het Jesus gekom om te dien en Sy volgelinge as dienaars uit te stuur.  Jesus leer Sy volgelinge om nie na hulle te luister of om te doen wat hulle doen nie.  So leer Jesus die mense van Sy tyd dat daar iets kort kom in hul verstaan van godsdiens.  Hy het gekom om daardie leemte te kom vul en die prentjie te voltooi.

Sy vraag aan die dissipels:  Wie sê die mense is ek?, is ‘n vraag wat hulle moet help om by hierdie verlore stukke uit te kom.  Die mense dink dat Jesus ‘n re-inkarnasie van ‘n belangrike figuur soos Elia, Johannes  die doper of Jeremia moet wees.  Die dinge wat Hy sê en doen, laat Hom uitstaan.  Hy moet ‘n baie groot profeet wees.  Hierdie figure het ook uitsonderlike dinge gedoen. 

Dan vra Hy vir hulle ‘n meer spesifieke vraag:  Wie sê julle is ek?  Petrus antwoord Hom:  U is die Seun van God, die Messias.  Hiermee verklaar Petrus wat Hy van Jesus glo en van Hom dink.  Dis ‘n geloofsuitspraak, ‘n getuienis van die hart, ‘n waarlik geseënde verklaring.  Petrus het Jesus gesien vir wie Hy werklik is.  Jesus is soveel meer as ‘n groot profeet of ‘n wonderwerker.  Jesus sê vir Petrus dat hierdie die regte antwoord is, maar dat hy moet besef dat dit net God self is wat hierdie antwoord aan Petrus kon openbaar.  Dit maak Petrus en alle gelowiges daarna verantwoordelike sleuteldraers.  Mense wat dieselfde oortuiging as Petrus oor Jesus deel, het nou ‘n verantwoordelikheid om hierdie kennis met ander te deel.  So word die geheimenisse van die hemele oopgesluit.  Net Jesus is die fondament.  Die kerk kan net op Hom gebou word.  Die vraag dalk vir elkeen van ons:  Wie is Jesus vir jou?  Het jy dit volle prentjie reeds ontdek?  Dan is jy ook ‘n sleuteldraer wat die geheimenisse met ander moet deel.