Preekskets 3 September 2023 Ds Jacques – Lentesangdiens


Vir elke mens wat swaarkry, wat sy of haar eie emosionele winter tyd beleef, is die aanbreek van die lente ‘n goeie ding.  In die koue wintertyd sien ons almal uit na die aanbreek van die lente.  Bome bot, bloeisels vul die lug met aangename geure, die dae raak al langer en warmer.  Ons sien uit na die eerste lente reëns, nuwe groei, oorvloed.  Die Bybel praat ook gereeld van die seën van reën.

Seisoene herinner ons ook daaraan dat God in beheer is.  Soos wat die lente besig is om aan te breek, vind ons vreugde in die wete dat God in beheer is van hierdie en alle ander veranderinge in die wêreld.  Dis Salomo wat vir ons in Prediker 3 leer dat daar ‘n tyd vir alle dinge is.  Elke ding het sy vaste tyd. 

God is in beheer van hierdie tye en die veranderinge.  God wil ook hê dat ons die voordele wat hierdie veranderinge bring sal beleef en sal geniet.  God wil hê dat ons saam met Hom sal jubel en juig oor die veranderinge.  Ons moet produktief wees wanneer die tyd daarvoor reg is, want ledigheid is die duiwel se oorkussing sê die spreekwoord.  Ons is beelddraers van God en daarom moet ons ons opdrag om oor die aarde te heers, ernstig opneem. 

Ons moet God eer en respekteer.  Ons moet Hom vertrou.  God is soewerein.  Hy alleen is ten volle in beheer.  Die seisoene van ons lewe is so deur God beplan en ons moet Hom in alle fasette van ons lewe vertrou.  Salomo maak ‘n lys van 14 teenoorstaande punte.  God is in beheer van elkeen van die hierdie “punte” van ons lewe en ook van alles wat tussen die twee uiterstes gebeur.  Hy wil hê dat ons Hom volledig tussen hierdie punte van ons lewe moet vertrou.  Hy is betrokke in elke faset en elke fase van ons lewe.  Jubel oor die seisoene in jou lewe.  Jubel oor die lente in die lug, maar ook oor die lente in jou gees.  God skep nuwe geleenthede in ons lewens.  En God is verder volledig is beheer van alles wat met ons gebeur.  Doen wat jy in die seisoen van jou waarin jy jouself nou bevind moet doen.  Dit gaan gou verby en jy kan dit nooit weer terug kry nie.  Ons het net beperkte tyd om te doen wat ons moet.  Dit is nou die tyd om wat ons nou moet geniet en benut.  Mag jy God in hierdie seisoen beleef en jou vertroue volledig op Hom plaas.