Preekskets 10 September 2023 Ds Jacques – Die geskenk van die doop


Teks:  Efesiërs 4:3-6

Liedere:  201:1,2,3  273:1,2,3,4  268   289:1,2

Wanneer ‘n nuwe babatjie gebore word, is daar groot vreugde in ‘n familie.  Almal sien saam met die ouerpaar uit na die aankoms van die nuweling.  As kerkfamilie is ons ook saam met die ouerpaar en hul familie bly.  Ons deel in die vreugde van die aankoms van die kleinding.  Vandag se teks sê vir ons dat ons moeite moet maak om die eenheid wat daar tussen gelowiges bestaan te behou.  Jesus bid vir Sy kerk.  Hy vra dat God hierdie eenheid sigbaar sal maak, sodat gelowiges dieselfde eenheid sal beleef as wat daar tussen Hom en Sy Vader bestaan.  Ons lewe egter in so ‘n individualistiese wêreld, dat ons soms hierdie gebed van eenheid wat Jesus bid vergeet.

Ons word wel elkeen uniek geskape, met die vryheid om onsself te wees.  God ontneem ons nooit hiervan nie, maar ons is ook deel van ‘n geloofsfamilie.  Met die inskakeling by die familie onderneem ons om volgens die waardes van die familie te leef en met oortuiging by die familie in te skakel.  Ons beloof om saam te werk en eensgesind te wees:  Een van hart, een in geloof, een in strewe.

Ons raak deel van die familie deur die doop.  Hierdie heilige handeling is ‘n kernelement van ons geloof.  Jesus het daarom in Matteus 28 die opdrag aan Sy dissipels gegee om mense Sy dissipels te gaan maak, hulle te doop en hulle alles te leer, sodat hulle alles kan onderhou wat Jesus van ons verwag.  Alles gaan oor ‘n verhouding met Jesus.  God wil hê dat ons Hom moet leer ken en in ‘n verhouding met Hom moet begin staan.  Die doop is dan ‘n handeling van God, waar Hy beloof om Homself aan ons te verbind.  Dis ook ‘n proses waarmee God ons uitnooi om op Hom te reageer.  Elke keer wanneer Paulus in sy briewe van die doop praat gebruik hy die passiewe werkwoord vorm.  Dit is dus nie ‘n handeling wat ons uitvoer nie, maar iets wat God doen en wat ons van God ontvang. Ons kan dus sê dat die doop ‘n geskenk van God is.  Die geskenk waarmee Hy ons uitnooi om in ‘n verhouding met Hom te staan en met die verwagting te leef dat Hy ons met Sy seëninge sal seën.  Ons en ons kinders word deur Jesus se bloed gereinig en nou word ons deel van Sy familie.  Wat ‘n voorreg!