Marokko aardbewingsone


Met meer as 2900 sterftes en vele meer wat beseer is, is gemeenskappe gefrustreerd met die regering se stadige reaksie.  Tans is NGO’s besig om na die sones met hulp en hoop uit te reik.  Trans Wêreld Radio (TWR) gee SD kaarte met ‘n Christelike program, “When the whole world changes” uit.  Meer as 99% van die Marokkan is Moslems en ken nie vir Jesus nie.  Bid vir oop harte vir die Goeie Nuus in hierdie verskriklike tyd.  www.tiny.cc/wbe