Preekskets 08 Oktober 2023 Ds Jacques – Ons woon in God se wingerd


Teks:  Matteus 21:33-46

Liedere:  478:1,2  417:1,2  481:1,3

Jesus vertel hierdie gelykenis in die laaste week van Sy bediening net voor Sy kruisiging.  Die konflik tussen Hom en die godsdienstige geestelike leiers bereik ‘n hoogtepunt.  In die situasie word die gelykenis eintlik ‘n profesie  van Jesus se sterfte wat op hande is op aandrang van die Joodse leiers.

In hierdie verhaal beklemtoon Matteus dat die bedreig vir die geloofsgemeenskap nie van buite af kom nie, maar van binne.  In die gelykenis word gesê dat die grondeienaar (God) alles gedoen het om die wingerd veilig te hou.  Oppassers is aangestel, ‘n hoë muur is gebou, ‘n parskuip is gebou, wagte is aangestel en tog word die boodskappers (profete) en dan later die Seun (Jesus) deur die boere aangerand en selfs vermoor.  Vir hulle gaan dit net oor eie gewin.  Die erfgenaam moet uit die weggeruim word, die eienaar gaan nie Sy deel kry nie, hulle wil alles vir hulself hê.

Om egter te dink dat hierdie gelykenis net van die mense van daardie tyd praat, is ‘n groot fout.  Die gelykenis gaan ook oor ons, oor myself.  Die vraag is ook of ek die gesag van die eienaar (God) erken in my wingerd of my lewe?  Leef ek soos wat Hy van my vra?  Dit beklemtoon dat my deelname aan die gemeentelewe dikwels net oor my eie voordeel kan gaan, in plaas van oor die navolging van die Eienaar. 

Maar hierdie gelykenis skets nie net aan ons die bedreigings wat bestaan nie.  Daar word ook op die voorsiening van die Here gefokus.  Die klip wat deur die boere verwerp is, word die heel belangrikste een in die wingerd.  Die gevare wat hierdie leiers vir die geloofsgemeenskap ingehou het, kan uiteindelik nooit die hoeksteen, Jesus Christus, troef nie.  Elkeen wat Hom teenstaan, sal vermorsel word in die oordeel van die Here.  En elkeen wat hulle aan Jesus onderwerp, sal vrug dra in die koninkryk.  Ook die kerk vergeet soms wie die Eienaar is, aan wie ons behoort en vir Wie ons in die wingerd woeker.  God is die Eienaar, dis Sy wingerd en ons is slegs werkers in Sy diens.  Alles wat ek is, alles wat ek het, alles, alles is net genade.