Preekskets 05 November 2023 Ds Jacques – 100% vir Jesus


Teks:  Openbaring 2:1-7, 3:1-6 en 14-22

Liedere:  542:1,2   551:1-4   Flam 105

Jesus vra volle toewyding van elke mens wat aan Hom verbind is.  Toegewyd beteken om geheel el al aan iets of iemand verbind te wees.  Om jou heeltemal oor te gee of om geesdriftig te wees.  In Engels praat ons van “dedicate” of “devote”.  Wanneer Johannes die Openbaringsbrief aan die 7 gemeente in klein-Asië stuur, is hierdie gedagte aan toewyding vir hom voorop.  Hy het al in die verlede gehoor of gesien hoe toegewyd hierdie gemeentes aan die Here is.  As hy nou egter aan hierdie 3 gemeentes skryf, is hy teleurgesteld in hoe hulle tans lyk.  Al drie gemeentes het baie goed begin, maar ongelukkig is dit nie nou meer die geval nie.  Met verloop van tyd het hulle in hul toewyding begin terug gly.  Hulle is nie meer so gehoorsaam soos in die verlede nie en Johannes maak die afleiding dat hulle op die oomblik nie meer vir Jesus so lief het soos in die begin nie.  Die gemeentes het die wêreld weer begin lief kry en hul sekuriteit in rykdom begin plaas in plaas van in Jesus.

Wanneer Johannes nou vir die gemeentes skryf, begin hy deur vir hulle daaraan te herinner dat Jesus van alles weet wat ons doen.  Ons kan niks vir Hom wegsteek nie.  Daarom kan hy nou skryf dat die Gees van alles weet wat die gemeentes doen en dat dit aan hom geopenbaar is.  Vir Johannes is dit van die uiterste belang dat die gemeentes sal besef dat elke liewe faset van ons lewe ter ere van Jesus geleef moet word.  As ons in enige faset van ons lewe “sink” het dit implikasies vir ons hele geloofslewe.  As die gemeentes nou na Johannes luister kan dit hulle dalk moedeloos maak, maar Johannes wil hulle eintlik berispe sodat hulle tot inkeer kan kom.  Die gemeentes moet na Johannes luister.  Indien hulle luister kan hulle weer na hul oorspronklike toewyding tot Jesus terugkeer.  Johannes se waarskuwing is natuurlik op elkeen van ook van toepassing.  Ons moet dit hoor en ons moet ook hoor dat die Gees alles van ons elkeen se lewe weet.  Ons moet elkeen ‘n 100% lewe tot eer van Jesus lewe.  Daarom, luister en reageer want dit is wat Johannes van elkeen van ons verwag.