Preekskets 12 November 2023 Ds Jacques – Herdenk Sy offer met dankbaarheid


Teks: 1 Korintiërs 11:23-34

Liedere:  393:1,2   244:2,3   268   238:1,3,4   305:1,2,3

God beseël Sy redding deur Sy eie Seun se bloed.  God wil hê dat mense gered moet word.  God wil hê dat mense met Hom in ‘n verhouding moet staan.  Ongelukkig veroorsaak ons oortredings, ons sondige aard, dat so ‘n verhouding nie moontlik is nie.  God is heilig en ons is verlore.  Daarom dat God besluit om self die skuld wat ons dra weg te neem.  Hy stuur Sy eie onskuldige Seun as die offer wat gebring moes word om ons te red. 

Ons is nou verplig om hierdie offer wat Hy vir en namens ons gebring het te herdenk.  Eerstens moet ons dit doen vanuit die dankbaarheid wat nou in ons harte is omdat ons in hierdie wonderlike verhouding met God kan staan.  As dit nie vir Jesus se offer was nie, was hierdie verhouding met God eenvoudig nie moontlik nie.  Tweedens is die herdenking van dit wat Hy vir ons gedoen het, ‘n manier om ook oor Sy genade te getuig.  Deurdat ons met opwinding en dankbaarheid oor God se goedheid en genade getuig, raak ongelowige mense ook daarvan bewus.  So getuig ons en gee ons hulle die kans om ook nader aan God te beweeg. Derdens help die herdenking van wat Jesus vir ons gedoen het om ons geloof te versterk.  Ons herdenk saam met ander gelowiges.  Ons word saam met hulle weer opgewonde daaroor.  Ons onthou wat Jesus alles vir ons gedoen het. 

In hierdie herdenking tree ons in ‘n besonderse verhouding met Jesus.  Ons raak deel van Sy gemeenskap.  Die gemeenskap van gelowiges.  Ons beleef Hom, maar ons beleef ook mekaar.  Ons is aan mekaar, maar ook saam aan God verbind.  Dit alles dra by om ons geloof te versterk.  Ons behoort.  EN dit maak ‘n reuse verskil in ons lewens.  Omdat ons nou in die bloed van Jesus gewas is, is ons skoon en nuut.  Ons is God se kinders.  Ons hoef nooit weer deur die bloed van Jesus gewas te word nie.  Niks kan ons ooit van Sy liefde skei nie.  Ongelukkig leef ons in ‘n gebroke wêreld en daarom loop ons in die gebrokenheid rond.  Ons het wel nodig om gereeld te vra dat ons voete gewas sal word, om jammer te sê oor die oortredings wat ons steeds begaan.  Deur die genade van Jesus is ons nou nuwe mense, wat in ‘n nuwe verhouding met God staan en daarom is ons toekoms saam met Hom verseker.