Preekskets 14 Januarie 2024 Ds Jacques – Waarom doen ons dinge anders?


Teks:  Lukas 5:33-39

Liedere:  280:1,2,3   279   278   277:1,4,5

Waarom maak Jesus se dissipels nie soos die Fariseërs nie?  Die sterrekundige en fisikus Galileo het in sy tyd baie dinge ontdek en ‘n groot bydrae tot die ontwikkeling van die wetenskap gemaak.  In 1609 het hy die teleskoop uitgevind.  Hiermee kon hy nou die hemelliggame bestudeer.  Deur sy waarnemings kon hy bepaal dat die aarde nie sentraal of in die middel van die heelal is nie, nie eens sentraal of in die middel van ons sonnestelsel nie.  Die heelal draai nie om die aarde nie.  Die kerk van die tyd was baie ontsteld oor wat hy gesê het.  In 1632 het hulle hom met marteling gedreig en gesê dat hy sy bevindings moes herskryf om die oortuigings van die tyd te ondersteun.  Verder het hulle hom onder huisarres geplaas. 

Jesus het 1600 jaar vroeër ook teenkanting en weerstand beleef weens die dinge wat Hy vir die mense geleer het.  Jesus het die tradisie van die tyd uitgedaag.  Hy eet saam met tollenaars en ander sondaars.  Hy onderhou nie die sabbatsreëls soos deur die kerkleiers neergelê nie.  Hy en Sy dissipels vas nie op die vasgestelde tye nie.  Volgens die mense van Sy tyd is Hy nie heilig genoeg nie.  Die fariseërs het heiligheid tot ‘n fyn kuns of ‘n wetenskap ontwikkel, wat presies vir jou voorgeskryf het wat jy mag en nie mag nie.  En nou kom Jesus en Hy steur Hom nie hieraan nie. 

Jesus se manier van doen bring verwarring, amper soos Galileo later in sy tyd, maar beteken dit noodwendig dat die tradisie of tydsgees altyd reg is?  Ons sou later leer dat Galileo presies reg was.  Net so is Jesus ook reg.  Hy wat die kuns van vreugde en lag verstaan het. Hy wat die mense kom leer om heeltemal anders oor God en geloof te dink.  Hy wat wil hê mense moet besef dat Hy die Bruidegom is waarvoor hulle so lank gevra en gebid het.  Nou kan hulle, nee nou moet hulle saam met Hom fees vier en God dank en eer.  Dis nie nou die tyd vir vas soos die gebruik is nie.  Dis nie nou tyd om die tradisie te eer nie.  Waarom maak Jesus se dissipels nie soos die Fariseërs nie?  Want Jesus kom leer hulle anders.  Hy doen dinge nog altyd anders.  Hy verwag ook van ons om anders te wees, anders op te tree.  Jesus bring die nuwe, soos nuwe wyn in nuwe wynsakke.  Kom ons vra Jesus dus om ons te help om kans te sien om ook vandag die nuwe saam met Hom na die wêreld te bring.