Preekskets 21 Januarie 2024 Ds Jacques – Soos in die hemel – Net so ook op aarde


Teks:  Matteus 18:18-20

Ons gaan die volgende 4 weke op die tema van hoop fokus.  Jesus het ons geleer om te bid dat Sy Vader se koninkryk moet kom, dat Sy wil moet geskied, dat dit op aarde sal wees, soos in die hemel.  Dit is wat ons as navolgers van Jesus vandag steeds voor moet werk en bid, dat Sy wil en Sy koninkryk in die wêreld sigbaar word.  Wanneer ons as gelowiges saam kom, herinner ons mekaar juis daaraan dat ons deur Hom geroep is vir hierdie taak en ons motiveer mekaar om met hierdie taak voort te gaan. 

Hierdie teks sê dat dit wat hier op aarde gebeur ‘n effek in die hemel het.  Wat presies beteken dit om iets los te maak of om iets vas te maak?  Dit kan tog nie beteken dat God bloot net moet doen wat ons vir Hom vra nie.  Dan is Hy aan ons nukke en grille uitgelewer.  Die Joodse geleerdes in die tyd van Jesus het gereeld met mekaar gedebatteer.  Hulle het probeer om die wet te vat en praktiese situasies te bespreek en dan vir die mense leiding te gee oor hoe die wet in die praktyk toegepas moes word.  Hierdie interpretasie is dan vas geknoop en as wet aanvaar en toegepas.  Indien daar later weer ‘n debat hieroor sou wees en daar tot ‘n ander verstaan gekom word, is daar besluit om hierdie interpretasie van die wet los te knoop en dan het dit nie meer vir die samelewing gegeld nie.  Dink net aan hoe Jesus die reëls oor die onderhouding van die sabbat of oor vas kom verander het.  Dus losgeknoop het van die aanvaarde interpretasie van die tyd.  Jesus gee in hierdie teks vir Sy volgelinge die reg of volmag om oor die Skrifte te dink en dit vir die konteks waarin hulle hulself bevind, te interpreteer.  Die kerk moet hiermee besig wees.  Tog kan ons nie maak net soos wat ons wil nie.  Die lees van die Skrifte moet altyd aan die wil van God getoets word.  So bring ons hoop na die wêreld.  Ons bied mense die kans om God te leer ken en om binne Sy wil te leef.