Preekskets 4 Februarie 2024 Ds Jacques – Die hoop wat God se koninkryk bring


Teks:  1 Petrus 1:3-13, 20-21, Openbaring 21:5 en Markus 1:14-15

Elke liewe mens besef dat die wêreld waarin ons leef nie altyd ‘n lekker plek is nie.  Ons hoor van misdaad, siekte en baie onheil rondom ons.  Dit maak dat ons met verwagting uitsien na iets anders, of dan iets beters.  Vandag se tekste herinner ons daaraan dat God beloftes maak vir ‘n beter toekoms.  Ongelukkig leef baie mense met die gedagte dat God net vir eendag beloftes gemaak het en dat ons dus maar hier moet aangaan, vasbyt en hoop vir die beste.  As iemand ons te na kom moet ons maar net glo dat daar ‘n oordeelsdag sal wees waar elke liewe mens sy verdiende loon sal ontvang.  So ons moet maar verdra tot daardie dag aanbreek.  So leef maar met hierdie hoop en verdra maar net met geduld.

Maar God laat ons beslis nie net aan ons eie genade in hierdie wêreld oor nie.  Die tyd het aangebreek en die koninkryk het naby gekom, hoor ons in Markus 1:14-15.  Johannes 1 leer ons ook dat die Lig na die wêreld gekom het en dat die duisternis dit nie kon uitdoof nie.  God bemoei Hom met mense.  God openbaar Homself deur profete, deur engele, deur Sy Skrif en deur Sy Gees.  So kom Sy koninkryk naby aan ons.  Met die koms van Jesus na die wêreld kom God aanraak-naby aan ons. 

Daarom kan ons vir mekaar sê dat daar nie net beloftes vir eendag aan ons gemaak word nie, maar dat God se omgee en betrokkenheid by ons ook ‘n huidige realiteit is.  Ons beleef Hom nou reeds betrokke in ons lewens.  Deur Jesus se koms na die wêreld word dit vir ons duidelik sigbaar hoe lief God die wêreld het.  Ons besef dat dit nie God se wil is dat mense verlore sal gaan nie.  Deur Jesus word ons bevryde mense, nuut gemaakte mense.  Ons raak familie van mekaar en van God, kinders van die Lewende God.  Deur Sy Gees op ons uit te stort word ons nie as weeskinders agter gelaat nie, maar is Hy aktief in ons lewe en ons omstandighede betrokke.  Deur Jesus se opstanding breek ‘n nuwe realiteit vir ons aan.  ‘n Oorwinningsrealiteit.  ‘n Realiteit wat daarop gebou is dat Sy koninkryk na die wêreld gekom het en dat daar vir ons uitkoms en sekerheid aangebreek het.  Hy kom weer.  Daar gaan ‘n oordeelsdag wees, maar ons leef nou reeds vanuit die oorwinning en daarom het ons nou reeds deel aan Sy koninkryk en deel ons in Sy hoop.