Turkye


‘n Jaar gelede het ‘n verwoestende aardbewing ‘n groot deel van Oos-Turkye getref.  Die regering is gekritiseer omdat hulle slegs 46 000 van die beloofde 650 000 wooneenhede gebou het.  In die tussentyd is die nasie se klein Christen populasie besig om voordurende in die behoeftes van die gemeenskap te voorsien, deur kos, klere en tydelike behuising.  The omgee en sorg wat Christene betoon, het die kredietwaardigheid van gelowiges baie onder hul Moslem bure verhoog.  Die gevolg is dat kerke in die omgewing groei weens nuwe lidmate wat by die kerke aansluit.  Bid vir soliede geloofsgroei en dissipelskap onder die mense.  www.tiny.cc/wb206