Preekskets 11 Februarie 2024 Ds Jacques – Die hoop van Jesus se opstanding.  


Teks:  Romeine 8:1-17

Liedere:  472:1,2,3  354:1,4  475:1,2

Die Ou Testament het vroeg reeds die koms van die Messias by monde van verskeie profete geprofeteer.  Jesus se koms word op ‘n wonderlike manier aangekondig, die engele sing oor sy koms.  By Sy doop deur Johannes die doper ontvang Hy die Gees van God en word Hy vir Sy taak toegerus.  As Seun van God en met die Gees van God in Hom verrig Hy verskeie wonderwerke op aarde.  Hy is gereeld in gesprek met Sy Vader.  En dan word Hy aan ‘n kruis vasgespyker om daar vir ons sondes te sterf.  Die grootste wondere vind plaas wanneer Hy uit die dood opgewek word en as die Oorwinnaar Sy regmatige plek inneem.

Die Gees se werking is onlosmaaklik verbind aan God se werk op aarde en Jesus se bediening en opstanding uit die dood.  Die teks leer ons dat dit juis deur die krag van hierdie Heilige Gees is dat Jesus uit die dood opgewerk word.  Meer nog, daardie selfde kragtige Gees is ook tot ons beskikking.  Daardie selfde kragtige gees bemagtig ons, of soos wat ons in Engels sê “empower” ons vir ons taak op aarde.  Ons is nie voorbarig wanneer ons sê dat daardie opstandingskrag ook in ons is nie.  Die Woord sê dit vir ons.  Dieselfde Gees wat gemaak het dat Jesus uit die dood opgestaan het is in ons en tot ons beskikking.  Hierdie Gees help ons, leer, lei en bemagtig ons.  Daarom kan ons dan die opdragte wat ons van God ontvang deurvoer, nie uit eie krag nie, maar juis deur Sy krag in ons.  

Ons moet seker maak dat ons lewe belyn word met God se wil, of dan in lyn met God se wil geleef word.  Ons moet bewus word van hierdie Gees van God wat in ons is.  Deur die Gees van God wat in ons is, het ons alles in ons en tot ons beskikking, om as Sy geskapenes te lewe en so hoop na die wêreld te bring.  Ons leef in vennootskap met die Heilige Gees.  Ons lewe ‘n afhanklike lewe.  Afhanklik van God raak ons bewus van die realiteit van die Heilige Gees in ons.  Die Gees wat ons bemoedig en motiveer om ons lewe vir God te leef.  Ons lewe vanuit die opstanding van Jesus wat ons nuut gemaak het en ons lewe met die krag van hierdie opstandings Gees binne ons.