Preekskets 18 Februarie 2024 Ds Jacques – Hoopdraers


Liedere:  199:1,2,3  273:1,3  296:1,2  220:1,2,3

Die wêreld staan nog in afwagting en sug op God se hernuwing van die wêreld.  Vir Paulus is dit nie net lippetaal nie, maar ‘n realiteit, ‘n werklikheid.  Die gebroke, vervalle wêreld het genesing nodig.  Almal kla daaroor, gelowiges en ongelowiges.  Min weet egter hoe die genesing kan gebeur.  Ons weet.  Ons wat Christus ontmoet het en ons hoop in Hom gevind het, verstaan.  Dit maak ons dan draers van hierdie hoop, ware hoopdraers.

Deur God se Gees wil Hy die gemeenskap verander.  Dis wat God wil doen en wat Hy wil sien gebeur.  Hy gebruik ons, Sy navolgers, as mede-werkers in hierdie proses.  Hy stuur Sy Gees as ons hulp.  Sy Gees bemagtig ons, lei ons en rus ons toe.  So help die Gees ons dat ons ons  wil in lyn kan bring met God se wil.  Vir dit om te gebeur moet ons begryp dat God ons wil gebruik en deur ons hoop wil bring.  Ons sien die nood raak, hoe groot die nood is en dan ontmoedig dit ons om betrokke te raak.  Dit laat ons voel dat ons die verkeerde keuse vir die taak is.  Soos ‘n Moses, Gideon of Jona, voel ons dat God iemand anders moet kies, of eerder vir ons ‘n ander opdrag moet gee.  Ons moderne kerk beleef baie uitdagings en dit voel of ons invloed taan.  Daarom deins ons ook terug vir die opdrag van God.  Ons moet leer om God te begin vertrou.  Ons moet God grootte drome begin droom.  Ons moet begin glo dat God deur ons kan en wil werk. Ons moet ‘n ingesteldheid van ‘n hoopdraer begin kry.  Ons moet van ‘n slagoffer na ‘n hoopdraer verander.  Ons kan nie net teen die uitdagings vaskyk en dan nie na die oorwinning vorder nie.  Gebed, Bybel lees, tyd saam met mede-gelowiges , die viering van oorwinnings is dinge wat ons inspireer en help om gefokus te wees en ywerige hoopdraers te wees.  Ons moet teenwoordig wees in hierdie gebroke wêreld om hoopdraers te kan wees.  Ons moet dit beklemtoon dat Jesus die volmaakte voorbeeld of navolger van hoop is.  Kom ons sê ja vir die opdrag om hoop vir die wêreld te bring.  Gee alle aspekte van jou lewe aan Jesus oor. Hy kan jou gebruik.  Deur Sy Gees is Hy teenwoordig.  Met my swakhede en al, gebruik Hy my kragdadig.