Gelowiges uit ‘n Moslem Agtergrond (GMA)


Nadat Abu van Noord Afrika besluit het om ‘n volgeling van Jesus te word, is hy deur sy Moslem familie afgesny.  Almal wat hom ken, het hom as ‘n “verraaier” beskou en hy het sy sosiale status in die samelewing verloor.  Abu mis sy gemeenskap en hy het ‘n behoefte om te behoort.  Ongelukkig word hy ook in die kerk met agterdog hanteer omdat hy eers ‘n Moslem was.  Ramadaan kan ‘n moeilik tyd wees vir GMA’s, veral as hulle nog saam met hul families bly.  Bid dat die Heilige Gees hierdie Christene sal versterk en dat hulle wysheid sal hê wanneer daar geestelike vrae vir hulle gevra word.  www.is.gd/wb211