Preekskets 10 Maart 2024 Ds Jacques – Hy het gekies om ons te verlos


Teks:  Kolossense 2:6-15

Liedere:  450:1,2  395:1,2,3   390:1,2,3   3911,2,5

Paulus waarsku die gemeente teen mense wat hulle met vals lering kan verwar.  Aan die een kant is daar die wat die oorgelewerde tradisies deel wil maak van die geloof en aan die ander kant is daar die wat wettisisme wil verkondig.  Paulus is die heeltyd besig om die gemeente aan te moedig om getrou te bly aan dit wat hulle geleer is, want dis al wat nodig is om die Here te dien.  Jesus het ‘n volledige offer vir ons bevryding gebring.  Enige iets wat verkondig word of enige iets anders wat by die Evangelie bygevoeg word, is onwaar en vals leer.  Alles in die geloof wentel om Jesus se standaard.  Jesus het mens geword, Hy is vir ons as die volmaakte offer gekruisig, Hy het uit die dood opgestaan en Hy alleen het die volledige prys vir ons vryheid betaal. 

Deur ons geloof in Hom te bely, raak ons aan Hom verbind.  In ons verbondenheid met Hom deel ons in Sy volheid.  Deur Jesus se kruisdood is die sonde oorwin.  Dis net deur hierdie daad dat die sonde van ons af weggesny is.  Net hierdie daad van Jesus maak ons nuwe mense.  ‘n Besnydenis van ons harte het plaasgevind.  Daarom is daar geen offer van ons kant af nodig om vryheid te verdien nie.  Ons kan dit immers nie doen nie.  Geen prys is groter as die prys wat Hy vir ons betaal het nie.  So het Hy verseker dat ons gered is.  Ons is gered uit die dood en oorgeplaas na die Ewige Lewe.  Letterlik was ons lewe niks werd nie en het ons geen toekoms gehad nie.  Nou is ons God se kinders, waardevol vir Hom en is daar vir ons ‘n toekoms moontlik saam met Hom.  Ons was soos gyselaars, wat aangehou is sonder hoop.  Niemand kon ons bevry of die losprys betaal wat ons aanhouers gevra het nie.  Toe kom Jesus en gee Sy eie lewe in ons plek.  Ons toekoms wat hooploos gelyk het, is nou hoopvol.  Geen losprys was vir Hom te groot of te veel om vir ons vryheid te betaal nie.  Daarom het ons nou niks anders nodig nie.  Hy het alles vir ons kom doen.  Die volle prys is betaal.  Ons is bevry.  Hy het gekies om ons te red.  So lief het Hy ons.