Laylat al-Qadr (nag van krag)


Moslems glo dat Allah die volledige Quran van die sewende hemel na die eerste hemel gestuur het tydens Laylat al-Dadr, wat hierdie nag die meer spiritueel geseënd maak as ‘n duisend maande.  Tog weet niemand presies wanneer hierdie nag was nie.  Die meeste Moslems sal hierdie gebeurtenis herdenk deur reg deur die nag van die 5de April vanjaar te bid, deur so te hoop dat hul sondes van die verlede vergewe sal word.  Bid dat die wat gedurende hierdie nag bid en wat waarlik na God soek, drome en visioene van Jesus sal beleef en dat duisende ware vergifnis van hul sondes deur Jesus alleen sal vind.  www.tiny.cc/wb213