Preekskets 7 April 2024 Ds Jacques – Bly getrou


Teks:  2 Timoteus 2:20-34

Liedere:  214:1,2,3  265:1,2  268  293:1,2,3

Paulus herinner Timoteus daaraan dat hy ‘n getroue getuie in God se diens moet wees.  Hy moet altyd seker maak dat die Evangelie absoluut sentraal in sy getuienis staan.  Hy moet baie seker maak dat hy nie dalk op ‘n dwaalspoor beweeg en so oneer aan die verkondiging van Evangelie bring nie.  Hy waarsku Timoteus dan dat hy baie seker moet maak dat hy altyd by die waarheid moet bly.  Hierdie waarheid is dat Jesus die gekruisigde en opgestane Heer is.  Die kerk het geen bestaansreg buite hierdie belydenis nie. 

Timoteus het ‘n groot taak.  Paulus het baie tyd in hom belê.  Hy moet nou alles onthou wat Paulus hom geleer het en dit ook getrou aan ander mense oordra.  Dis ‘n groot verantwoordelikheid en daarom moet hy baie seker maak dat hy teenoor almal die waarheid oordra.  Om seker te maak dat dit wel gebeur, herinner Paulus hom daaraan dat hy voortdurend aan en oor die Evangelie moet dink.  So sal hy insig verkry.  Dit is ‘n lewenslange leerproses.  Ook ons moet daagliks so met die Evangelie besig wees.  So leer ‘n mens elke dag iets nuuts, verkry insig en bly jy by die waarheid.  Jesus het aan ons verborge dinge geopenbaar.  Dis is ‘n groot voorreg, maar ook ‘n groot verantwoordelikheid wat nou op ons skouers rus. 

As ‘n mens nou met die verkondiging van hierdie Evangelie waarheid besig is, moet jy verwag dat daar teenkanting van sekere mense sal wees.  Paulus sê dis normaal.  Hy is self geboei omdat hy die Evangelie verkondig, maar hy bemoedig Timoteus deur te sê dat hy net eenvoudig moet voortgaan met sy werk, want die Evangelie van God sal nooit geboei kan word nie.  Wees bloot net tot God se beskikking.  Wees ‘n getuie van die waarheid.  Beleef hoe God jou as ‘n getuie van hierdie waarheid toerus.  Met hierdie waarheid moet ons mekaar herinner, maar ook vermaan, want ons leef nooit in isolasie nie, maar altyd saam met ander gelowiges.  Gelowiges wat saam leer, by mekaar leer en so ‘n geloofsgemeenskap vorm.  En die uiteinde, vir die wat aan die Evangelie getrou bly en dit in waarheid verkondig, is ‘n ewige heerlikheid wat van God ontvang word.  Dit maak alles die moeite werd.