Preekskets 19 Mei 2024 Ds Jacques – Ons is hier om Jesus te volg


Teks: Markus 8:34-38

Liedere:  439:1,2  440:1,2,4  393:1,2  438:1,2

As ons onsself as Christene beskou, beteken dit outomaties dat ons ook volgenlinge van Jesus is.  Dit raak ons identiteit.  Ons roeping is dan om in die voetspore van Jesus te volg.  Hy het vir ons ‘n duidelike voorbeeld gestel en dit is nou ons taak om daarna te strewe.  Dit is nie altyd ‘n maklike opdrag nie.  Navolging van Jesus kom altyd teen ‘n prys.  Ons hoor wat die woord ons leer en ons verstaan dat ons in Jesus se voetspore moet volg, maar die groot vraag bly:  Ja, maar hoe?

Dis ‘n baie eerlike en opregte vraag waarmee baie Christene worstel.  Ons weet ons is volgelinge van Jesus en ons moet in Sy voetspore volg, maar die hoe is baie keer vir ons ‘n probleem.  Om dit in die praktyk te doen is nie altyd so duidelik en maklik nie. Ons struikel soms, ons neem afdraaipaaie en kies soms die maklike uitweg.  Daar teenoor kom die verkeerde dinge so maklik.  Soos Paulus sê, die goeie wat ek wil doen doen ek nie, maar die verkeerde doen ek tog so maklik. 

Ons het nodig om navolging in te oefen.  Dis soos “muscle memory”, spiergeheue in sport.  Ons doen iets so gereeld dat dit vir ons soos tweede natuur word.  Die Heilige Gees is ‘n onmisbare bondgenoot in hierdie proses.  Deur Sy invloed en leiding kan ons weerstand bied teen die versoekings wat probeer om ons van die regte pad af te kry.  Dit is ‘n voortdurende proses van vorming en transformasie, waarin ons deur die krag van die Heilige Gees die karakter van Jesus aanneem en daagliks in Sy voetspore volg.  Hoe meer ons dit doen, hoe sterker word ons in die proses van navolging.  En hoe makliker neem ons regte besluite en bly ons op die pad waarop ons veronderstel is om te wees.  Die antwoord op die vraag:  “Ja, maar hoe?” lê in ‘n doelgerigte strewe na ‘n lewe waarin Jesus gevolg word.  Om elke dag prakties te leer wat van my verwag word.  Om elke situasie en elke oomblik as ‘n geleentheid te sien om soos Jesus te leef.  Deur goeie geloofsgewoontes aan te leer, skep ons elke dag geleenthede om ons geloof in aksie te sien en te ontwikkel.