Preekskets 11 Augustus 2019 Ds Jacques – Volhard in gebed


Teks:  Kol 4:2-6

Liedere:  188:1,3     205:1    258:1,2,3

 

Paulus het die gemeente in die eerste 3 hoofstukke van die brief gewaarsku teen die gevare van die dwaalleraars in hul midde en hy het ook vir hulle die volle waarheid van die evangelie herhaal.  Die verwagting is dus dat hulle na hom sal luister en doen en glo wat hy aan hulle verkondig het.  Paulus besef egter dat dit nie noodwendig so maklik gaan wees nie.  Hulle het alreeds een keer hul ore aan hierdie mense uitgeleën en daar is geen waarborge dat dit nie weer sal gebeur nie.  Daarom gee hy ook vir hulle sekere sleutels om hulle te help in die tyd wat voorlê.

Eerstens moet die gemeente besef dat hulle nie sal kan staande bly as hulle in hul eie krag probeer nie.  Daarom is dit uiters noodsaaklik dat hulle erns maak met gebed.  Hulle moet in gebed volhard.  Hulle moet nie gebed gebruik om soseer vir God vir sekere dinge te vra nie, maar eerder om hul afhanklikheid van Hom te verklaar, Hom waarlik te aanbid en vir Sy leiding in hul lewe te vra.

Tweedens moet hulle waaksaam wees.  Die gemeente besef wat kan gebeur as hulle nie op hul hoede is nie.  Paulus het hulle nou baie duidelik gewaarsku teen die gevare.  Dit is nou hul verantwoordelikheid om seker te maak hulle bly op hul hoede.  Hulle moet die woord bestudeer, hulle moet die volle wapenrusting aantrek en hulle moet naby God leef.  So sal hulle die aanslae kan herken en daarteen kan staande bly.

Laastens moet hulle ‘n dankbare lewe leef.  Hulle het die volle waarheid van die evangelie gehoor.  Dit is alreeds genoeg rede om dankbaar te kan wees.  Hulle het geglo en ‘n geloofsgemeenskap gevorm.  Hierdie nuwe lewe wat hulle nou in God ontvang het is dit waaroor hulle dankbaar moet wees en waaroor hulle in die gemeenskap moet getuig.

Wanneer Paulus die gemeente groet, sê hy aan hulle dat hy in die tronk sit as gevolg van sy geloof in en getuienis oor Jesus.  Hy vra nou dat hulle ook vir hom moet bid, maar nie dat hy uit die tronk vrygelaat sal word nie, maar eerder dat God vir hom nog deure sal oopmaak, sodat hy die evangelie verder kan versprei.  Hy bid ook dat hulle die geleenthede wat hulle ontvang sal gebruik  om ware getuies deur woord en daad sal wees.

Mag ons volhard in gebed, waaksaam wees, Jesus in dankbaarheid dien en elke moontlike oop deur raaksien om ware getuies vir Hom in woord en daad te wees.