Preekskets 01 September 2019 Ds Floors Ellis – Jesus maak ‘n verskil in en deur my


Jesus maak ‘n verskil in en deur my [no matter how you feel, get up, dress up, show up and never give up]

Skriflesing:  1 Kor 13:1-13 [teksvers=vers 13]

No matter how you feel/ongeag jou werklikheid

[1] GET UP … hoe?  deur geloof in Jesus=kruis

Jesus verbind my aan God en aan my naaste.  Dit maak dat ek opstaan/get up.  Dit is ‘n Kruisbrug wat ek daagliks bewandel.  Die Kruisbrug het reëls=Bybel.  Die Heilige Gees bewerk/skenk die geloof.  Geloof maak dat ek gesonde verhoudings aanknoop en krisisse oorwin.  Ek/jy kan in Jesus.  My vertikale verhouding met Jesus kry dan gestalte in my horisontale verhoudings.

No matter how you feel/ongeag jou werklikheid

[2] DRESS UP … hoe?  deur hoop in Jesus=anker

Anker=Kruis van Jesus met 2 weerhake onderaan.  Dit maak dat ek opstaan en aantrek/dress up.  Jesus is my rotsbodem waarin my hoop anker.  Hoop is soos die son, kyk in sy rigting, dan werp hy die skadu’s van probleme agter jou.  Jesus is my son, as my oog op Hom is, val die skadu’s agter my.  Hoop is soos ‘n venster, deu middel van die venster kyk ek dwarsdeur ‘n muur en so kom son/lug/lewe na binne.  Hoop=lewe, dit laat jou glo daar is ‘n toekoms

No matter how you feel/ongeag jou werklikheid

[3] SHOW UP … hoe?  deur die liefde van Jesus=hart

Die liefde van Jesus dring ons [2 Kor 5:14], dit maak dat ek opdaag/show up.  Liefde=’n Goddelike band wat God en gelowiges saambind.  Dit kyk altyd weg van jouself, dit is daar vir ander, dit het hande, dit is soos sement wat gelowiges saambind.  Deur die liefde van Jesus kry my vertikale verhouding gestalte in my horisontale verhouding met my naaste.

No matter how you feel/ongeag jou werklikheid

[4] NEVER GIVE UP … hoe? neem jou plek in in God se Vaderhart

Ek het ‘n plek in God se Vaderhart en gee plek in my hart vir my medemens.  Dan is opgee is nie ‘n opsie nie.  Fil 4:13=Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee.  Geloof=kruis van geloof in Jesus; Hoop=anker van hoop op Jesus; Liefde=hart vol van die liefde v Jesus.  Spurgeon het gesê: “Liefde bou deur harde werk trappe na bo; Geloof klim met volharding en vertroue die trappe uit; Hoop bou dan daar heel bo ‘n venster waardeur jy die toekoms kan sien.”

Amen.