Egipte vier Kersfees op die 7de Januarie


Ongeveer 15% van die 80 Miljoen inwoners van die Moslem land is Koptiese Christene.  Die talryke aanvalle teen die Christene het herlewing in die Koptiese Kerk gebring en evangelisgesindes groei teen ‘n verbuisterende 4,6% per jaar.  Bid dat die aktiewe vergifnis wat deur die Christene na aanhoudende aanvalle gedemonstreer word en die Christelike vreugde en vasberadenheid by hul feeste, die Moslem wêreld sal skud sodat hulle na Jesus sal soek.  www.tiny.cc/wb01