Preekskets 11 April 2021 Ds Jacques – Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo


Teks:  Johannes 20:1-10

Liedere:  423:1,2,3   425:1,2   481:1,3

Jesus verskyn na Sy opstanding aan Sy dissipels.  Sy dissipels is verstaanbaar nog verskrik en bang na alles wat gedurende die Paasnaweek gebeur het.  Daarom kruip hulle weg vir die moontlike gevare wat vir hulle buite wag.  Dan vind ‘n gebeurtenis plaas wat hulle nooit sou kon voorsien nie.  Jesus verskyn in die toegesluite vertrek in hulle midde.  Hulle is verstaanbaar verskrik en bang.  Die verskyning van iemand wat ‘n paar dae tevore aan ‘n kruis gesterf het en die manier hoe Hy in ‘n toegesluite vertrek tussen hulle verskyn, is vir alle praktiese redes onmoontlik.

Jesus besweer hulle vrese en skenk aan hulle vrede.  In hierdie gebeurtenis vat Hy hulle vrese vir vervolging weg en herstel hul vrede deur hulle daaraan te herinner dat hulle aan Hom behoort.  Jesus verskyn nie net aan hulle om hulle gerus te stel en hul vrese weg te neem nie, maar ook om hulle met ‘n opdrag in die wêreld in te stuur. 

Om hulle hiervoor voor te bereid gebeur drie dinge.  Eerstens gee Jesus Sy Gees aan hulle.  Hulle sal nie sonder vrees kans sien vir hierdie opdrag as hulle dit nie onder leiding van die Gees doen nie.  Verder is dit Jesus self wat hulle uitstuur om met Sy opdrag aan hulle voort te gaan.  Laastens verseker Jesus hulle dat hulle met Sy gesag sal optree.  Hierdie sekerheid gee vir hulle vrede en inspirasie.

Natuurlik is dit nie so maklik om sommer net in een oomblik van vrees en onsekerheid na volle vertroue te beweeg nie, veral nie vir Thomas wat glad nie teenwoordig was en gesien het wat hier gebeur het nie.  Daarom spreek hy sy ongeloof uit wanneer hy weer by hulle aansluit.  Hy sal net glo as hy kan sien en glo.  En dan gebeur dit vir hom.  Jesus verskyn weer aan hulle en hierdie keer daag Hy Thomas uit om te kom doen waarvoor hy gevra het.  Thomas glo:  My Here en my God!!

Jesus besef hoe moeilik geloof vir mense is.  Hy gee dan vir die dissipels, maar ook vir elke gelowe wat met verloop van tyd die boodskap sal hoor, ‘n wonderlike versekering:  Selfs al sien jy nie, kan jy steeds glo.  Geseënd is die wat nie sien nie en tog glo.  Dit is moontlik.  Dis egter net deur God se genade moontlik.