Preekskets 22 Mei 2022 Ds Jacques – Wie is die man wat jou gesond gemaak het?


Teks:  Johannes 5:1-17

Liedere:  197:1,2   252:1,2,3   271:1,2

Dis so ironies, maar ook tragies dat die mense wat sien wat die evangelie aan mense se lewens doen, nie saam met hulle dankbaar is oor die verandering wat dit bring nie, maar eerder kritiek lewer omdat die gebeurtenis op die Sabbat plaasvind of omdat die persoon wat daardeur geraak is nie van die regte Joodse groep is nie.

By die bad van Betesda het hulpelose mense gesit en wag op die hoop dat hulle genees sal word en weer welkom sal wees in die samelewing.  Mense met allerhande gestremdhede het hier vergader.  Die mense het geglo dat die water wat in die oggend inloop deur ‘n engel geroer word.  Die eerste persoon wat dan in die water kan klim sal deur die engel genees word. 

Een van die mense wat hier gesit en wag het op so ‘n wonderwerk, was ‘n man wat al 38 jaar lank gestrem was.  Wanneer Jesus daar aan kom vra Hy vir hom: “Wil jy gesond wees?”  Eintlik is dit so ‘n lagwekkende, vreemde vraag.  Natuurlik wil hy gesond wees.  Hy wag dan al al die jare daarop.  Hy antwoord egter nie Jesus se vraag nie, maar hy gee die rede waarom hy dink hy nog nie genees is nie.  Hy sê dat hy dit nie kan reg kry om in die water te kom nie.  Niemand help hom nie en teen die tyd wanneer hy uiteintlik in die water kan ingaan, is dit reeds te laat. 

Dan gebeur die wonder in sy lewe.  Jesus sê vir hom om sy beddegoed op te rol, op te staan en te loop.  Onmiddellik is hy gesond.  Hy loop in die stad in.  Die ironiese van die verhaal is dat die mense nou nie saam met hom bly is oor wat gebeur het nie, maar dat hy berispe word dat hy dit durf waag om sy goed op ‘n Sabbat rond te dra.  Dis onvergeefbaar.  Die man steur hom nie juis daaraan nie.  Al wat hy sê is dat die Man wat hom genees het gesê dat hy sy goed moet vat en moet loop. 

Alle eer moet aan God gegee word.  God se werking moet verstaan word.  Sy genade is groot en oorspan enige menslike reël.  Laastens moet die man ook verstaan dat sonde ‘n veel groter effek op jou lewe kan hê as siekte.  Moet daarom nou nie gaan sondig en die ewige lewe mis nie.  Dit is veel erger as om vir net 38 jaar lank siek te wees.