Preekskets 29 Mei 2022 Ds Jacques – Ek ken die planne wat Ek vir jou het: sê die Here


Teks:  Jeremia 29:1-14

Liedere:  495:1,2   431:1,2   430:1,2,6,7

Ek het jou na Babel laat wegvoer.  So begin die teks.  Dit moes sekerlik die heel grootste skok vir die Israeliete gewees het om dit te hoor.  Om te hoor dat dit die Here self was wat hulle in hierdie vreemde land, onder vreemde leiers geplaas het.  Tog is dit presies waarteen die profeet Jesaja hulle die heeltyd gewaarsku het.  Hulle was so oortuig daarvan dat hulle as Jode niks sal oorkom nie, dat hulle hulself bloot net nie aan die herhaalde waarskuwings van Jesaja gesteur het nie.  Dit was vir hulle ondenkbaar dat hulle God sal toelaat dat iets so slegs met hulle sal gebeur. 

Nou vra die Here aan hulle:  So wat gaan julle nou in hierdie vreemde land doen?  Hulle is in hierdie land, maar nie van daardie land nie.  Tog gee die Here aan hulle die opdrag om daar met positiwiteit te leef.  Om te leef, te werk, te bou na die beste van hulle vermoë.  Hulle word daaraan herinner dat die land se belange nou ook hulle belange is.  Wat in die omgewing waarin hulle hulself bevind gebeur, het ‘n direkte invloed op hulle.  Maar dit wat hulle in die gemeenskap doen het ook ‘n direkte invloed op die samelewing. 

Die Here verklaar dat hulle steeds Sy volk is en dat Hy hulle baie lief het.  Hy gaan hulle oor 70 jaar weer laat terug keer na hulle eie land.  In die tussentyd het hulle egter ‘n verantwoordelikheid om hul geloof in God te gebruik om die samelewing ‘n beter plek te maak.  Hulle moet die wêreld om hulle infiltreer en seker maak om op almal en alles ‘n positiewe invloed uit te oefen. 

Dit is vandag ook nog steeds die opdrag wat die Here vir ons as Sy kinders het.  Ons mag dalk ook mor oor die omgewing waarin ons onsself bevind, maar nou vra die Here aan ons, wat gaan jy daaromtrent doen?  Hoe gaan jy vir My ‘n verskil maak daar waar jy is?  Die Here verseker die Israeliete dat Hy vir hulle voorspoed en geluk gun.  Nie teenspoed nie.  Hulle moet met die verwagting van ‘n beter môre leef.  Dit is presies wat ons ook vandag nog moet doen.  Ons moet na God se wil vra en daarvolgens lewe.  Die Here belowe dan dat Hy ons onder Sy sorg sal neem en Sy beloftes sal nakom.  Vertrou Hom.