Preekskets 21 Augustus 2022 Dr Bettie Wagner-Ferreira – Bitter water word soet


Eksodus 15:22-27

Dinge werk nie altyd uit soos mens dink dit moet of behoort te gebeur nie. Partykeer voel dit of die lewe jou ‘n nare streep trek. Ander kere voel dit of al die probleme en slegte goed wat met jou gebeur net nie wil ophou nie. In die boek Eksodus lees ons hoe die volk van God ook van die een krisis na die volgende een gegaan het.

Ons lees van groot uitdagings en ook groot redding. Die Here het die volk uit Egipte laat wegtrek al wou die Farao dit aanvanklik nie toegelaat het nie. Toe die Israeliete vasgevang was tussen die vyandige Egiptenare en die Rietsee, het die Here ‘n pad deur die see vir die Israeliete laat oopgaan. Hulle het deur die see geloop, maar toe die Egiptenare hulle volg, het hulle verdrink.

Na hierdie wonderwerke het die volk van die Here Hom geloof en geprys vir die oorwinning wat Hy gegee het. Nie baie lank na die gebeure kom daar ‘n ander groot krisis op die volk se pad. Hulle reis drie dae lank in die woestyn, maar kry nie water.

Dan uiteindelik kom hulle op water af, maar die water is so bitter dat hulle dit nie kan drink nie. Daarom het hulle die plek Mara genoem. En weereens doen die Here ‘n wonderwerk. Hy gee Moses die opdrag om ‘n stuk hout in die water te gooi en ‘n wonderwerk gebeur. Die bitter water word verander na soet water.

Vanuit die volk se reis deur die woestyn lank terug,  is daar ‘n paar riglyne wat ons op ons lewenspad met ons kan saamvat:

  1. Op ons as kinders van die Here se lewenspad is daar ook uitdagings. Dit mag dalk iets anders wees as waternood. Dit kan dalk ‘n krisis wees met jou gesondheid, jou finansies, jou werk, jou verhoudings, ‘n geweldige verlies wees wat jy beleef rondom die dood van ‘n geliefde of jou werk wat jy verloor het, om maar ‘n paar te noem. Gelowiges se lewenspad verloop ook nie altyd net glad nie.
  2. Uitdagings bewerk groei. Hoewel probleme, krisisse en trauma nooit lekker of maklik is nie, kan dit ons help om nader aan die Here te groei en Hom beter te leer ken. Ons kan kies hoe ons gaan reageer op die slegte goed wat met ons gebeur.
  3. Die Here weet alles. Wanneer jy in ‘n krisis is, voel dit soms of die Here nie weet waardeur jy gaan nie. In ons teksgedeelte vandag (Eksodus 12:22-27) en ander gedeeltes in die Bybel, soos onder andere Psalm 139 en 1 Korintiërs 10:13, sien ons dat die Here deeglik bewus is van wat met ons gebeur. Hy weet alles.
  4. Luister na die Here. Die Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 2, sê ons ken die Here deur die skepping en deur Sy heilige en Goddelike Woord. In moeilike tye behoort ons, ons nog meer in te stel om die Here se Woord te hoor.
  5. Die Here doen die wonderwerke. Die Here kan ook in ons lewens die bitter na soet verander en in die proses vir ons ‘n stuk groei laat beleef. Romeine 8:28 leer ons dat die Here alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet. Hy doen vandag steeds wonderwerke.

As ons na Eksodus 15:22-27 kyk, sien ons dat kinders van die Here troos vind in die wete dat die Here ons situasie ken en dat Hy binne ‘n onmoontlike bitter-situasie kan intree en ‘n wonderwerk doen.  Die Here kan bitter water soet maak.