Indië


In Indië is daar ‘n wanbalans met 9 miljoen meisies wat “weg” is as gevolg van geslags-selektiewe aborsies die afgelope twee dekades.  Die probleem word meestal onder die Hindoe en Sikh gemeenskappe gevind, met ‘n normale verspreiding van seuns en dogter onder Christene.  Hindoes sien meisies as ‘n las as gevolg van die “dowry” (bruidskat).  Seuns het die taak om na die familie se godsdienstige praktyke om te sien.  Sosioloë reken dat daar ‘ngesonde balans onder Christene is omdat Christene glo dat “kinders ‘n geskenk van God” is.  Prys God dat Christene die waardevolheid van lewe verstaan.  Bid dat Hindoes en Sikhs ook die waarde vir lewe in God sal vind.