Redding


Moslems glo dat redding verdien word, nie vrylik ontvang word nie.  By die dood sal Allah hul goeie en slegte teen mekaar opweeg.  Dit sal dan hul ewige bestemming bepaal – Vuur of die paradys.  Allah is die finale besluitnemer oor hul lot, oor hoe die ewigheid deurgebring sal word.  Die paradys is vir niemand gewaarborg nie, behalwe vir die wat in ‘n heilige oorlog gesterf het of op hul pelgrimsreis na Mekka sterf.  Bid dat Moslems tydens Ramadaan sal droom van “die Man in wit” (Jesus).  Bid dat dit aan hulle geopenbaar sal word dat Jesus die enigste Weg, Waarheid en Lewe is en dat daar in Hom sekerheid van redding is.  https://is.gd/wb113