Preekskets 09 Julie 2023 Ds Jacques – Die volle grootheid van die gesalfde Koning


Teks:  Psalm 45

Liedere:  203:1,3   177   167:1,2

Hierdie Psalm word vir ons aangebied as ‘n Psalm wat as ‘n lied gesing is deur die Koragiete.  Die Psalm moes op die wysie van die Lelies gesing word.  Dit moes vir die musikante en vir die volk ‘n bekende melodie gewees het.  Die inhoud van die Psalm gaan daaroor dat die Koning wat trou se grootheid besing word.  Dis ‘n lied van vreugde, vrede en dankbaarheid. 

As ‘n mens na die inhoud van die Psalm kyk, kom jy gou agter dat hierdie oor meer gaan as oor net ‘n aardse koning in die tyd van die Psalmdigter wat trou.  Die tema’s wat in die Psalm na vore kom wys vir ons dat hierdie Psalm oor ‘n figuur gaan wat veel groter en belangriker is as ‘n gewone mens.  As ‘n Mens ook kyk na die aanhalings wat in die Nuwe Testament gevind word, waar dele van hierdie Psalm gebruik word en die konteks waarin dit gevind word, besef jy gou dat hierdie nie anders kan as om na Jesus te verwys nie. 

Ons hoor in die Psalm van ‘n Koning wie se hart oorloop van goedheid.  Hierdie goedheid loop oor in goeie woorde en dade van genade.  Ons lees van ‘n Koning wat deur God geseën word en wat vir ewig heers.  Hierdie Koning se heerskappy word gekenmerk deur voorspoed.  Ons lees van ‘n Koning wat Sy volgeling teen hul vyande beskerm deur Sy skerp swaard en pyle.  Ons lees van ‘n Koning wat die reg lief het en wat met geregtigheid heers en ons lees van ‘n Koning wat deur God self vir Sy taak toegerus en gesalf is.  Hierdie Koning word van alle kante vereer.  Nie net vir wat Hy doen nie, maar veral vir dit waarvoor Hy staan en vir wie Hy is.  Wat wonderlik is, is dat die wat hulself met Hom assosieer, deel in die vreugde en voorspoed wat Hy bring.  Die wat Hom erken en die pad saam met Hom loop, word deel van die bruilofsfees.  Ons word daarom uitgenooi om Hom as ons Heer te erken, aan te roep en te aanbid.  Om onsself met Hom te assosieer en soos ‘n bruid in opwinding gereed te wees en te wag op die koms van hierdie wonderlike Bruidegom.  Die Seun van God, die Enigste Ewige heerser.  Praat oor Sy grootheid en verheerlik Hom.