Preekskets 8 Julie 2018 Ds Jacques – Om deur Jesus gestuur te wees.


Teks:  Markus 6:1-13

 

  • Jesus preek in Sy grootword dorp.

Jesus gaan saam met Sy dissipels na Sy grootword dorp om die evangelie van verlossing aan die mense te gaan verkondig.

  • Jesus se woorde gryp mense aan.

Die mense is aangegryp deur dit wat hulle hoor.  Dalk is dit omdat hulle nie hierdie boodskap van die plaaslike seuntjie wat hulle voor hulle sien grootword het te hoor nie.  Moontlikheid is dit die inhoud van die boodskap wat hulle beindruk.

  • Sy CV is nie reg nie!!

Maar Jesus het nie regte opleiding nie.  Hy het nie onder die regte profete studeer nie.  Hy het glad nie genoeg kennis of ervaring nie.  Dit wat Hy aan die mense bied beindruk hulle dus nie.  Baie gooi verander die opwinding in verwerping.

Die mense se ongeloof belemmer geestelike ervarings.

Dis baie interessant om te sien dat die mense se ongeloof maak dat Jesus maar net ‘n paar individue se situasie kan verander, maar eintlik gebeur daar glad nie dieselfde suksesse as wat gewoonlik onder Sy prediking gebeur nie.

  • Een teleurstelling stuit nie die verkondiging nie.

Dit maak egter nie dat Jesus moed verloor nie.  Hierdie een teleurstellling maak nie dat Hy besluit om op te hou met die verkondiging van die Evangelie nie.

  • Die evangelie boodskap versprei verder.

Jesus gaan self na die naburige dorpies en begin daar bedien.  Hierdie mense luister na Sy boodskap en resultate volg.

  • Jesus stuur mense in Sy gesag uit.

Jesus gaan egter verder.  Hy stuur ook Sy dissipels uit om die boodskap verder uit te dra.  Daar is tog ‘n paar dinge wat Hy vir Sy dissipels sê.  Eerstens mag hulle niks vir die reis saamneem nie.  Die mense wat hulle ontvang moet vir hulle sorg.  Hulle moet leer om Jesus volledig te vertrou en die mense moet ook uit die vertroue leer om Jesus self so te vertrou.  Tweedens moet hulle die heeltyd by die dieselfde mense tuisgaan.  Daar mag nie onderskeid gemaak word tussen ryk en arm lidmate nie en daar moet innige verhoudings ontwikkel voordat hulle aanbeweeg.  Derdens moet hulle hul voete afstof en die dorp verlaat as die mense nie wil luister nie.

  • Jesus het Sy volgelinge voorberei op die waarskynlikheid van teleurstellings.

Op hierdie moontlike teleurstelling het Jesus hulle reeds voorberei deur te wys hoe Hy opgetree het toe die mense in Sy tuisdorp nie na Hom wou luister nie.  As Hy dit so kon hanteer en voortgaan met die verkondiging is daar geen verskonings vir hulle om nie ook so te maak nie.

Doen eenvoudig wat jy moet doen!!