Preekskets 28 April 2019 Ds Jacques – Christus is die Here


Teks:  Handelinge 5:17-32

Liedere:  212:1,2,3    219:1,2    521:1,2

 

Gewoonlik wanneer ‘n opstand in ‘n land uitbreek, is die logiese manier om dit te onderdruk, om die leiers in die tronk te stop of om van die leiers ontslae te raak.  Dit is dan ook wat die Joodse Raad met Jesus se kruisiging ingedagte gehad het.  Dit het egter nie baie lank geneem, voordat die gerigte by hulle uitkom het dat die dissipels steeds besig is om Jesus se boodskap met die Jode te deel nie.  Stories van wonderwerke wat plaasvind bereik hul ore.  Daar word ook aan hulle vertel dat die volgelinge steeds besig is om in getalle toe te neem.

Die vraag onstaan nou:  In wie se naam tree die mense wat nou volgelinge werf op?  Natuurlik vind dit steeds in die Naam van Jesus Christus plaas.  Hulle was onder die indruk dat die beweging wat Jesus begin het tot ‘n einde sou kom as Hy as leier aan die kruis sou sterf, maar die dissipels hou steeds aan met getuig.  Selfs al word van die dissipels gevang en in die tronk gegooi, hou hulle steeds aan met getuig.  Wat nog erger is, is dat hulle ook nou vir almal wat wil hoor vertel dat Jesus uit die dood opgestaan het.

Wanneer die dissipels voor die Joodse Raad gedaag word, met die bedoeling om hulle tot stilte te dwing, gebeur daar iets baie interessants.  Die dissipels getuig met oortuiging teenoor die leiers.  Hulle beskuldig selfs die Joodse Raad dat dit hulle was wat Jesus uitgelewer het om gekruisig te word, maar dat dit nie gehelp het nie.  Jesus leef steeds.  Eers is hulle baie ontsteld, maar dan praat ‘n man wat groot aansien onder hulle gehad het en bring hulle tot ander insigte.  Gamaliël wys vir hulle daarop dat dit gewoonlik werk om oproermakers bang te maak en hul leiers uit die weg te ruim.  Dan bedaar die opstand gewoonlik en kan almal weer in rus en vrede verder leef.  Hierdie geval is egter anders.  Nou daag hy hulle uit om eerder te kyk wat gebeur.  Sy wyse afleiding is dat indien dit wat die dissipels mee besig is van God kom niemand dit sal kan keer nie.  Indien nie, sal dit baie vinnig tot niks kom.

Nou leef ons in die jaar 2019 en steeds brei die kerk reg oor die wêreld uit.  Steeds word mense se lewens deur die opgestane Heer verander.  Watter beter bewys kan daar wees dat dit inderdaad God is wat aan die werk is.  Niemand kan dit keer nie.  Die vraag vandag bly steeds staan:  Aan wie sal ons gehoorsaam wees:  Aan God of aan mense?