Preekskets 28 Julie 2019 Ds Jacques – Gewortel in Jesus


Teks:  Kolossense 2:6-23

Liedere:  164:1,2    43:1,2,3   286:1   284:1,2,3

 

Paulus se oproep is dat die gemeente hulle nie deur die dwaalleraars moet laat verlei nie.  Die lering van die mense bring verwarring, dit skep onsekerheid en dit neem die vreugde wat in gelowiges se harte moet wees weg.  Daarom herhaal Paulus aan die gemeente die waarhede wat hy reeds aan hulle verkondig het.  Hy sê dat hulle vas moet staan in hulle geloof.  Hulle moet in verbondenheid met Jesus lewe.  Hulle moet besef dat hulle gewortel is in Hom.  Dit is wat hy aan hulle geleer het en die wete moet hulle met dankbaarheid vervul.

Die gemeente word gewaarsku om nie na allerhande teorieë of argumente te luister wat in stryd is met wat hy hulle geleer het nie.  Dit kan maklik wees dat mense met oorgelewerde gebruike of wettiese godsdienstige reëls kan kom.

Paulus leer die gemeente dat alles met Jesus se koms verander het.  Jesus is die volle wese van God beliggaam op aarde.  As ‘n mens in Hom begin glo deel jy in Sy volheid.  Hy is die gemeente se hoof en Hy is die een wat gelowiges se sondige natuur weggeneem het.  Deur geloof in Jesus is ‘n gelowige saam met Jesus opgewek.  Hy het alle mag en gesag ontwapen en deur in Hom te glo deel ons in hierdie krag.

Juis daarom moet die gemeente daarteen waak dat hulle nie mislei word nie.  Alles anders wat mense aan hulle mag leer, of alles wat voor die koms van Jesus onderhou was, was alles maar net ‘n skaduwee van dit wat oppad is.  Jesus is die werklikheid.  Dan lyk dit of Paulus vir ‘n oomblik sy humeur met die gemeente verloor, wanneer hy hulle berispe deur vir hulle te vra waarom dan steeds leef asof hulle aan die wêreld behoort.

Paulus herinner die gemeente daaraan dat reëls dit nog nooit kon reg kry om die mens se sondige drifte te beteuel nie.  Hulle moet besef dat dit ook nooit sal verander nie.  Die enigste manier om verander te kan word is om in Jesus gewortel te wees, deur Sy Gees aangeraak te word en onder die leiding van Sy Woord te leef.  Dit is die enigste oplossing.