Preekskets 15 Desember 2019 Ds Jacques – Wees gereed


Teks:  Filippense 1:3-11

Liedere:  365:1,2    355:1,2    354:1,2,4

 

Paulus praat met die eerste gemeente wat hy in Europa gestig het in hierdie brief.  Hy is baie opgewonde oor hul reaksie op sy prediking.  Hy prys hulle vir hul reaksie.  Hulle het van die eerste dag ingekoop in sy droom en saam met hom gewerk in die uitdra van die Evangelie.

Hy is baie bly dat hy die werk in hulle kon begin en dat Jesus dit verder geneem het.  Hulle is oop vir die leiding van die Heilige Gees.  In die brief sê hy egter dat hy na hulle verlang en jammer is dat hy nie nou daar by hulle kan wees of hulle vinnig sal kan besoek nie.  Daarom motiveer hy hulle om voort te kan met dit waarmee hulle besig is.  Hy glo Jesus sal dit waarmee hulle begin het end-uit voer tot met Sy wederkoms.

Daarom bid Paulus vir hulle dat liefde al meer in hulle sal toeneem, dat hulle liefde God heel eerste sal toeneem, dan liefde teenoor mekaar en laastens hul liefde vir ‘n verlore mensdom rondom hulle.  Hy bid dat hulle begrip sal toeneem, begrip van God se Woord, maar hul begrip van wat die verwagting van hulle as gelowiges is.  Dit kom daarop neer dat hulle ‘n fyn aanvoeling moet ontwikkel sodat hulle die geleenthede waar hulle vir die Here as getuies kan optree sal kan raaksien.  Die Here berei mense voor vir hierdie ontmoeting en gelowiges word weer voorberei om op hierdie geleenthede te reageer.  Hy bid dus dat hulle sal leer waarop dit werklik aankom en dat hulle die vermoë sal hê om dit te kan raaksien

Hy bid hierdie dinge omdat hy hoop dat Jesus met Sy wederkoms ‘n gemeente sal vind wat onberispelik voor Hom sal kan staan.  ‘n Gemeente wat nie enige blaam hoef te dra vir wat hulle verkeerd gedoen het of vir wat hulle nie gedoen het nie.

Hoe is dit vir hulle moontlik?  Paulus sê dit kan slegs gebeur as die gemeente in die regte verhouding met God staan.  Dit is waaroor alles gaan en hulle moet daarna streef.  Ons moet vandag ook seker maak dat ons in hierdie droom van Paulus vir die gemeente deel en vir ons sal dit ook net moontlik wees indien ons verhouding met God sterk is.  Gebruik Kerstyd om weer voor die krip van ons Verlosser te kniel en jouself aan daardie Jesus kind te verbind, sodat jy jou werk so kan gaan doen om eendag sonder blaam en onberispelik voor Hom met Sy wederkoms kan verskyn.