Preekskets 22 Desember 2019 Ds Floors Ellis – GOD IS LIEFDE


1 Joh 4:7-21  GOD IS LIEFDE

Wie is beter toegerus om oor die God van liefde te praat as Johannes, apostel van liefde.

Johannes versorg Jesus se ma Maria na sy kruisiging.

Johannes is die skrywer van die Evangelie, 1-3 Joh en Openbaring.

Wat beteken dit vir ons byvoorbeeld op Kersdag 2019 ?

So verduidelik …

In die ou SA was daar getuigskrifte, in die nuwe SA is daar CV’s, elkeen het ‘n CV!

*CV van God in Ou Testament – Moses vra: Wie is U en God antwoord:  Ek is, Ek is wat Ek is en in die res van OT wys God dan deur sy dade wie/wat Hy is en doen.

*CV van God in Nuwe Testament – 1 Joh 4:8+16 – God is liefde en in res v NT wys God dan in die lewe en werk van Jesus wie/wat Hy is en doen.

Wat glo die moderne mens van 2019 – God was

Wat glo ons …

God het die mens geskep, ek is sy handewerk wat Hy regtig liefhet en Hy laat sy handewerk nooit in steek, Hy kan nie, Hy is liefde.

Frank A Clarke het gesê die dag toe God jou skep, 9 mde voor geboorte, skep Hy sy liefde in jou, Hy skep die behoefte aan liefde in jou, jy ontgroei dit nooit, jy moet liefhê en liefgehê word.

Wat is die grootste motivering/dryfveer in enige mens se lewe … die wete dat iemand my liefhet en ek hom/haar liefhet.

Met Jesus se geboorte gee God jou sy hart/liefde/Homself, Jesus is sy hart.

Met Jesus se kruisiging gee Hy sigbaar sy hart/liefde.  Joh 8:12 – Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.

Prof HDA du Toit sê die liefde het 2 bene …

Natuurlike liefde     Vriendskapliefde [kan taan/wegkwyn]

Ouerliefde [het ook grense/perke]

Minnaarsliefde [kan eindig in skeihof]

Bonatuurlike liefde, dit is God se liefde, volkome/volmaak, Hy aanvaar my soos ek is, Hy het my nie lief in ruil vir my liefde vir Hom nie, nee, Hy het my lief ten spyte van.  Sy liefde volhard, al is daar geen wederliefde nie, sy liefde dien, Jesus stel die voorbeeld, Hy is die Seun v God/God self, en Hy dien.  God se liefde gee ruimte, laat my toe om my unieke self te wees, anders te wees, om vry te wees in Hom.  1 Kor 13 sê Sy liefde is nog by alles onselfsugtig, opofferend, mededeelsaam.

Luther het gesê God het ons nie lief omdat ons groot waarde het nie; ons het groot waarde omdat God ons liefhet.

Napoleon Bonaparte het gesê die naaste aan die liefde van God is die liefde van ‘n ma.

1 Joh 4:10=Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.

Kruis – Jesus se kruis wys ons hoe sy liefde lyk.  Die kruis is God se liefde in aksie.  Daar ruil Jesus plekke met ons.  Daar maak Hy ons stukkende lewens Syne.  Daar deel Hy sy eie lewe met ons.  God se liefde kos ‘n duur prys.  Dit kos ‘n lewe – Sy Kind s’n.

Deur hierdie hoë prys wat Hy betaal, kom ‘n nuwe volk/kerk/gemeente tot stand – ons!

Ons wie in Jesus glo, is nou God se familie/huisgesin vir wie Hy eindeloos lief is.

1 Joh 3:1 – Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook.  Daarom is dit ons roeping om nog meer lief te wees vir God.

Hoe …

1 Johannes 2 – 3 As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons Hom ken. 4 Iemand wat sê: “Ek ken Hom,” maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is ‘n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie. 5 Wie sy woord egter gehoorsaam – in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in Hom is.

Joh 3:23 – Ons moet in Jesus glo en God liefhê, asook almal liefhê vir wie Hy lief is. Ek moet totaal liefde-deurdrenk wees.

Joh 13:34 – Jesus noem die grootste gebod ‘n nuwe gebod, dieselfde gebod met 1 verskil SOOS JESUS LIEFHê, die maatstaf is soos Jesus, na die voorbeeld van Jesus.

Prakties toegepas …

1 Joh 3:17 – Ek is daar vir die ander familielede van God wat honger is, swaarkry, siek is, noem op.

Slotsom – God se liefde moet ons hele lewe definieer.

Joh 3:30=Hy moet meer word en ek minder [minder van onsself en meer van Hom].

My liefde is dus nie ‘n prestasie/teenprestasie nie, my liefde is maar net ‘n dankbare antwoord met hart, mond en hande op God se liefde, onverdiende liefde