Preekskets 12 Januarie 2020 Ds Jacques – Waar is die wysheid van die wêreld nou?


Teks:  1 Korintiërs 1:10-31

Liedere:  213:1,2   499:1,2,3   532:1,2,3

 

Nadat Paulus in die inleiding van die brief aan die gemeente in Korinte genoem het dat hulle almal geroepenes van God is en daarom in Sy diens staan, gaan hy nou verder deur hulle op te roep om eensgesind in hul oortuigings te wees.  Soos wat verskillende predikers die gemeente besoek het, ontstaan onenigheid onder die gemeentelede.  Die gemeente het nie die inhoud van die Evangelie by die onderskeie predikers gehoor nie, maar eerder die verskille tussen hulle raakgesien.  Sommige was dalk meer charismatiese predikers, elkeen het dalk meer klem op iets anders geplaas.

Die gevolg is dat daar verdeeldheid in die gemeente is as gevolg van die spintergroepies wat ontstaan.  Paulus leer die gemeente ‘n groot waarheid.  Luister na die inhoud van wat die prediker sê en nie na die prediker as sulks nie.  Die boodskap wat die onderskeie predikers oordra stem ooreen.  Almal verkondig die kruisboodskap van Jesus Christus.  Sonder die kruisboodskap is die samekoms van ‘n groep mense sonder geestelike betekenis.  Dis dan niks meer as ‘n sosiale groep nie.

Hierin lê die verskil vir Paulus tussen gelowiges en wêreldlinge.  Mense van die wêreld hoor die boodskap van die kruis, maar sê dan dat hulle dit nie verstaan nie en ook nie kan glo nie.  Dis vir hulle onsin.  Hierteenoor luister gelowiges na dieselfde boodskap en word opgewonde daaroor, glo dit as die waarheid en rig nou hulle lewens daarvolgens.  Vir die wat glo is die boodskap die krag van God.

Paulus se vraag aan die gemeente is:  Wat is julle definisie van wysheid?  Is wysheid vir julle die dien van die Here of luister julle eerder soos die mense van die wêreld na die boodskap wat die predikers oordra?  Indien ‘n mens net die prediker aanhang en nie na die inhoud van die boodskap luister nie, het jy nog nie die oorgang gemaak wat God van jou vra nie.  Dan is die boodskap nog nie vir jou die krag van verlossing van God nie.

Laastens leer Paulus die gemeente dat predikers sowel as gemeentelede moet besef dat hierdie hele proses God se werk is.  Geen mens kan op sy eie kragte roem nie.  Daarom moet elke hoorder in nederigheid en dankbaarheid voor God staan wanneer hulle die boodskap hoor en elke prediker moet in nederigheid en dankbaar voor God staan wanneer hulle die boodskap verkondig.  Geen mens kan oor enige geestelike sukses roem nie.  Die eer kom God alleen toe.  Daarin lê die toets van ware opregtheid.