Preekskets 19 Januarie 2020 Ds Jacques – Bou om te hou


Teks:  1 Korintiërs 3:9-11

Liedere:  169:1,2,3   241:1   241:3   475:1,2

 

‘n Gebou se sukses hang af van die sterkte van die fondasie.  Lank voordat ons in ons moderne tyd hoë wolkekrabbers gebou het, het die antieke bouers reeds hierdie beginsel verstaan.  Vandag gebruik ons staal om fondasies te versterk.  Gevolglik kan geboue van 200 of 300 meter hoog gebou word.  Ons sien gewoonlik nie wat onder die grond aangaan, daar waar die fondasies gebou is nie, maar indien die werk wat daar gedoen is nie van goeie gehalte is nie, sal jy dit baie gou begin agter kom wanneer die gebou begin kraak en inmekaar tuimel.

Paulus gebruik die beeld om vir ons iets van die kerk te verduidelik.  Kerklidmate is veronderstel om eensgesind te wees; een van hart en een van strewe.  Hierdie eensgesindheid word verseker deur die regte fondament, naamlik die kruisgebeure van Jesus Christus.  Dis van kardinale belang dat Christus sentraal staan in die gemeente.  Dit is die fondasie van die gemeente of ons kan ook sê Hy is die fondasie van die gemeente.

Enige iets wat die gemeente daarna doen, watter bouwerk ook al gedoen mag word, word op hierdie fondasie gedoen.  Vir Paulus is dit verder van die uiterste belang dat lidmate sal besef dat elkeen ‘n taak of ‘n verantwoordelikheid het om die gemeente van Jesus verder uit te bou.  Vir hom is dit belangrik dat ons sal besef dat elkeen sy verantwoordelikheid moet nakom en dat elkeen se bouwerk vir God se koninkryk saak maak.

Aangesien daar op Jesus as die fondament gebou word en omrede die bouwerk wat gedoen word vir Hom tot die uitbreiding van Sy koninkryk gebeur, sal Hy geen brouwerk duld nie.  Ons kan nie maar sommer maak en doen soos wat ons lus voel en dink dat dit in orde is nie.  Dis uiters belangrik om te verstaan dat ons nie deur ons werke gered word nie, maar dat ons na ons werke uit dankbaarheid vir ons redding verplig is om getuies vir Jesus te wees en saam aan die uitbreiding van Sy koninkryk te bou.

Hierdie teks leer ons dan ook dat hierdie werke van ons deur God getoets sal word.  Sommige gaan dan baie skaam voor God staan wanneer Hy sê dat jy wel gered is, maar soos een wat uit die vuur geruk is omdat niks van wat jy gedoen het die toets van die tyd deurstaan het nie.  Vir ander sal dit weer ‘n blye dag wees wanneer jy die eerste keer besef watter gevolg jou bouwerk gehad het.  Die uitdaging aan elkeen van ons is om op die fondasie wat Jesus vir ons gelê voort te bou, maar dan so dat ons bouwerk sal hou.