Preekskets 24 Mei 2020 Ds Jacques – Die Gees ken die pad


Teks:  1 Korintiërs 2:10-16

Ons werk tydens die Pinkstertyd met die gedagte:  Om op die regte spoor te wees.  Ons as gelowiges is instaat om die regte spoor te ontdek en op die regte spoor te bly. 

Die Gees help ons om alle dinge te ondersoek.  Daarom is dit so noodsaaklik om onder die leiding van die Gees te leef.  Die Gees weet alles.  Ons weet egter sommer net van self hoe die pad waarop ons veronderstel is om te loop moet lyk nie, maar omdat die Gees God se Gees is en alles weet, help die Gees ons hiermee.  Ons moet onder die leiding van die Gees staan as ons op hierdie regte pad wil bly.

Vers 11 sê vir ons dat dit onmoontlik is om te weet wat in iemand anders se hart aangaan.  Jy kan raai wat in sy hart aangaan, hy kan vir jou vertel wat in sy hart aangaan, ander mense kan selfs met jou praat oor wat hulle dink wat in die persoon se hart aangaan.  Dit is egter alles net spekulasie en die moontlik bestaan selfs dat as hy ‘n persoon daarna uitvra dat hy nie die volle waarheid van wat in sy hart aangaan met jou sal deel nie.  Net hy alleen weet.

Net so kan geen mens God se gedagtes lees nie.  Net God-drie-enig weet.  Daarom weet die Gees van God.  Nou sê vers 12 vir ons dat wanneer ons die Gees van God ontvang, word ons in die binnekamer van God se hart ingelaat.  Ons word met God se wese vertrou.  Dit stel ons dan instaat om God se genade vir die wêreld te verstaan en om vrylik daaroor te praat.  God se Gees help ons om Sy spoor in die wêreld uit te ken, daarop te bly en om daaroor te praat. 

Ons het nie nodig om met geleerde woorde mense te probeer beindruk of te probeer oortuig nie.  Die Gees doen dit.  Ander mense wat ook die Gees het sal verstaan en deur ons getuienis versterk word, net soos wat ons deur hulle versterk word.  Ons help mekaar en ons leer by mekaar.  Ongelukkig is die wat nie die Gees het nie, nie instaat om te verstaan nie en daarom klink dit vir hulle soos onsin.  Die met die Gees kry van God die reg om dinge in die wêreld geestelik te beoordeel.  Ons het die Gees en praat daarom vanuit die Gees.  Hou vas aan die Gees van God, want sonder Sy leiding sal ons nie instaat wees om die regte pad te herken of om daarop te bly nie.  Dit gebeur nie deur ons eie krag nie, maar alleenlik vanuit Sy krag in ons.