Preekskets 21 Junie 2020 Ds Jacques – Ons wapen is om die wil van God te doen


Teks:  2 Korintiërs 6:1-13

Liedere:  214:1,2,3   244:1    513:1,2

Hoe word konflik gewoonlik hanteer?  Veral as dit ‘n situasie tussen twee groot wêreldmagte is?  Gewoonlik is daar ‘n magstryd te rsprake.  Ons hoop natuurlik dat die party wat ons siening huldig of wat vir ons die grootste voordeel sal inhou, as oorwinnaars uit die stryd sal tree. In die praktyk werk dit ongelukkig nie so nie.  Meestal is dit die party met die grootste militêre mag, die meeste bondgenote of die grootste politieke of ekonomiese invloed wat wen.  Na dreigemente en magsvertoon gee die ander party gewoonlik in.  Dit sal baie dom wees om in ‘n stryd betrokke te raak as jy sien dat jy geen kans staan nie, onafhanklik van hoe strek jy oor jou eie saak voel.

In vandag se teks praat Paulus van medewerkers in diens van God of dan soldate wat vir God veg.  Daar is ‘n geestelike stryd aan die gang en alle medewerkers staan sentraal binne die stryd.  Paulus waarsku ons egter dat dit moontlik kan wees dat ons die genade tevergeefs ontvang het.  Ons doen dus niks daarmee nie.  Of ons kan as gevolg van ‘n verkeerde ingesteldheid met die hantering daarvan meer skade as goed aanrig.  Daarom moet ons in hierdie stryd na ons gesindheid en ingestelheid kyk.

Ons veg nie in ‘n fisiese geveg in die wêreld nie.  Daarom oorwin ons nie deur magsvertoon nie.  Ons wapens lyk anders.  Ons wapen is om die wil van God te doen.  Ons veg deur liefde, opregte optrede en deur God te gehoorsaam.  Ons word deur die Heilige Gees gelei. 

Paulus leer die medewerkers uit sy eie lewe hoe so ‘n vegter se lewe en optrede veronderstel is om te lyk.  ‘n Vegter in diens van God;  moenie aanstoot gee nie, is diensbaar, is geduldig, werk hard, tree onberispelik op, tree met bergip op, is verdraagsaam en is in alle omstandighede vriendelik. As ‘n medewerker in diens van God op so ‘n manier optree word mense se lewens aangeraak.  Paulus vra die medewerkers om met dieselfde gesindheid as hy na die wêreld te kyk.  Sy hart is wyd oop vir mense en hy wil hê dat mense deur sy optrede God se liefde moet kan raaksien en ervaar.  Hy leer ons vandag dat ons wapen vir aanval en verdediging altyd moet wees om die wil van God te doen.  As ons dit kan aanleer sal ons kan oorwin.  Dan staan ons werklik as medewerkers in diens van God.