Preekskets 23 Augustus 2020 Ds Jacques – Wie sê die mense is Ek?


Teks:  Markus 8:27-33

Liedere:  168:1,2  231:1  273:1,3  258:1,2

Jesus Christus is besig om die mense te bedien.  Terwyl Hy hiermee besig is wonder die mense oor Hom.  Geselsies vind plaas en in hierdie gesprekke het die mense verskillende sienings en idees oor wie Hy is.  Wanneer Jesus dan alleen saam met Sy dissipels is vra Hy aan hulle wat hulle hoor.  Wie sê die mense is Hy?  Die mense is onseker en die menings is verskillend.  Sommige dink dat Hy Johannes die Doper of Elia is wat na die mense teruggekeer het.  Alhoewel hulle verskil, stem hulle saam dat Hy ‘n groot profeet moet wees.  Niemand kan die dinge sê en doen wat Hy doen as Hy nie ‘n groot profeet is nie. Dan vra Jesus aan Sy dissipels wie hulle dink Hy is.  Petrus doen ‘n belydenis wanneer hy erken dat Jesus die Christus is.  ‘n Mens sou verwag dat Jesus hulle nou sou uitstuur om die mense reg te help.  Die dissipels het dan die regte antwoord gegee, maar Hy verbied hulle om dit te doen.

Eers wil Hy hulle leer wie die Christus of die Messias nou eintlik is.  Hy gee aan hulle ‘n uitvoerige verduideliking van wat vir Hom voorlê.  Hy gaan gemartel word, sterf en dan na 3 dae uit die dood opstaan.

Petrus wil niks hiervan hoor nie.  Hy konfronteer Jesus en sê dat hy dit nooit sal toelaat nie.  Jesus berispe vir Petrus deur vir hom te sê dat hy in Satan se hand werk as hy Jesus sou probeer verhoed om dit te doen waarvoor Hy na die aarde gestuur is.  Daarom moet Petrus dit toelaat, want so sal God se verlossingswerk in die wêreld voltrek word.

Jesus leer Sy dissipels hier dat dit baie belangrik is om eers agter te kom waarmee God besig is, wat God se doel is, voordat jy te vinnig afleidings begin maak en ander voorstelle maak.  Petrus wou dit wat mense eerder sou wou hê voorstel, terwyl Jesus weet wat God se wil is en daarom bereid is om hierdie lydingspad te stap omdat God se wil so sal geskied. Nou eers is die dissipels gereed om met die mense oor Jesus as die Christus te gesels.  Nou eers verstaan hulle wat Jesus se opdrag was en hoe Hy as Messias of Verlosser verstaan moet word.  As ons met mense oor Jesus gesels is dit baie belangrik dat ons dit ook verstaan.  Wie is Hy?  Hy is die Christus, die Messias, maar dan nie ‘n wêreldse politieke leier of heerser nie.  Hy is die lydende kneg wat vir ons deur Sy lyding redding bring.