Preekskets 13 September 2020 Ds Jacques – Neem afskeid van onkunde.


Teks:  Spreuke 9:1-12

Liedere:  190:1,2,3   235:1   258:1,3

Die teks begin deur ons uit te daag om afskeid te neem van onkunde en op die pad van insig te kom.  Dit klink so eenvoudig.  ‘n Mens voel amper dat dit nie eens nodig hoef te wees om dit te noem.  Alle mense behoort die sin van hierdie versoek te verstaan en dan daaraan uiting te gee.  In die praktyk weet ons dis nie so maklik nie.  Uit ons eie lewenservaring weet ons hoeveel keer het ons al agterna, met die verloop van tyd, teruggekyk na ons optrede of keuses en dan ons kop in skaamte laat sak oor die moeilikheid waarin ons onsself laat beland het.  Indien ons die pad van insig stap,behoort ons mos nie hier te wees nie. 

Die priming-effek verwys na daardie gedrag wat ons openbaar of daardie keuses wat ons maak as gevolg van dit wat in die verlede met jou gebeur het en so jou gedrag en keuses beïnvloed.  Alhoewel ons mag dink dat ons oor die vermoë beskik om heeltemal objektief na ‘n saak te kyk en daarom keuses met die nodige insig te kan maak, leer navorsing ons dat die priming-effek ‘n baie groter rol in ons lewe speel as wat ons ooit mag besef.  Die gebeure in ons verlede is in ons brein vasgelê en is besig om onbewustelik ‘n baie groter effek op ons lewe uit te oefen as wat ons onsself ooit kan voorstel. 

Die vraag wat ons onsself dus moet afvra is, hoe maak ek keuses en wat beïnvloed hierdie keuses?  Die teks waarsku ons tereg om baie versigtig in ons lewe te wees.  Dit help ons regtig nie om op die pad van insig te probeer stap, maar dan die heeldag met ligsinnige mense tyd te spandeer nie.  Die teks waarsku dat hierdie persone van alles ‘n grap maak, godeloos optree en jou selfs mag begin haat vir die opbouende opvoedkundige rol wat jy in hul lewe probeer speel.  Daarom is die versoek dat ons eerder ons tyd met wyse mense sal deurbring.  Mense wat ook die pad van insig wil stap.  Mense wat lief is vir jou en jou lering waardeer.  Mense wat ook soos jy na meer wysheid en kennis hunker.  Wysheid begin met die dien van die Here.  Daarom is dit die kriteria wat gebruik moet word wanneer vriende gekies word en daar besluit word met wie tyd spandeer word.  Mense wat dus ‘n positiewe bydra op jou gees sal hê, wie se invloed op die priming-effek jou lewe positief sal raak en wat dankbaar is oor die wedersydse positiewe invloed wat julle op mekaar se lewe het.  Die teks sê dan laastens dat die gevolg van so ‘n manier van doen ‘n lang en voordelige lewe sal wees.