Ndokwa


Terwyl ‘n klomp Ndokwa mense in ‘n straat in hul gemeenskap in Nigerië geloop het, het hulle ‘n vreemde geluid gehoor.  ‘n Man was besig om Johannes 1:1 in hul eie taal voor te lees.  ‘n Ndokwa Bybelvertaler was besig om die voorlopige  vertaling Evangelie van Johannes aan die mense voor te lees, om so hul terugvoer te kon kry.  

Prys God vir die 3415 tale waarin gedeeltes van of die volle Bybel reeds vertaal is.  Daar is steeds 167 miljoen mense, wat 2014 tale praat, wat nog geen Skrif in hul moederstaal het nie.  www.tr.im/wc02