Preekskets 14 Maart 2021 Ds Jacques – Kom na die Lig toe


Teks:  Johannes 3:1-21

Liedere:  195:1,2   116:1,2,5  492:1,2

Kennis bring jou net so ver!  Matrikulante werk baie hard om goeie punte in hul eindeksamen te behaal.  Skole spog graag oor die hoeveelheid onderskeidings wat hul matrikulante behaal het.  Studente spog daarmee as hulle hul graad cum laude verwerf het.  Nie een van ons sal sommer vertroue in ‘n dokter hê as hy sy vakke net-net deurgekom het nie. 

Tog is kennis alleen nie genoeg nie.  Wanneer iemand daardie kennis kan omskakel en in die praktyk kan toepas, begin dinge gebeur.  In hierdie teks kom ‘n skrifgeleerde, ‘n man met al die boeke kennis, na Jesus toe.  Jesus se interpretasie van sekere sake, maar veral Jesus se uitleef van Sy oortuigings, beïndruk hierdie skrifgeleerde so dat hy in verwondering voor Jesus staan.  Hy besef dat hy oor al die kennis wat daar oor die Wet van God is beskik, maar dit wat Jesus het ontbreek in sy lewe.

Op die vraag aan Jesus, naamlik wat dit is wat hy in sy lewe kort, antwoord Jesus hom dat hy eers wedergebore moet word voordat hy sal verander.  Tipies van hom neem sy denke oor.  Hoe is so iets moontlik?  Hy is ‘n groot, volwasse, uitgegroeide man.  Daar is geen manier dat hy weer in sy moeder se liggaam kan inpas en weer gebore kan word nie.  Jesus verduidelik dan aan hom dat dit hier oor ‘n geestelike verandering gaan.  Kennis alleen is nie genoeg nie.  Soos wat die wind waai en ‘n mens dit nie kan sien nie, waai God se Gees en is God aan die werk.  ‘n Mens kan dit nie logies uitredeneer nie, maar tog is die effek daarvan baie duidelik.  So werk dit ook met wedergeboorte.  ‘n Mens verstaan nie noodwendig hoe dit werk nie, maar ‘n mens sien die effek daarvan in iemand se lewe en besef dan dat dit wel gebeur het. Lig en duisternis word dan gebruik om die verandering wat intree te verduidelik.  Voor die wedergeboorte leef ‘n persoon vanuit die duisternis.  Na wedergeboorte leef die persoon vanuit die Lig.  ‘n Skeiding vind so tussen mense plaas.  Daar is die wat deur die Lig lewe, maar ongelukkig is daar ook die wat verkies om in of vanuit die duisternis te leef.  Jesus se uitnodig aan hierdie skrifgeleerde is om vir ‘n oomblik net te kyk en te sien, sonder om te redeneer en te verstaan.  Laat God se Lig jou verlig eerder as wat jou verstaan probeer verklaar.  Geloof is tog om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie.