“UnfoldingWord”


“UnfoldingWord” wil die Bybel vir 371 miljoen mense, wat in 395 onbereikte mensegroepe in die MONA (Midde-Ooste, Noord-Afrika) area woon, vertaal.  Hul strategie, wat alreeds in Indië getoets is, is om kerkleiers op te lei om die Bybel vanuit die Arabiese handelstaal vinnig en akkuraat in die hartstale van die MONA area te vertaal, deur gebruik te maak van spesiaal ontwikkelde rekenaar hulpbronne.  Bid vir sukses in hierdie vroeë fase, sodat die projek van die begin af geslaag sal wees.  www.tr.im/wc12