Preekskets 25 April 2021 Ds Floors Ellis – Bou jou lewe op die pilare uit God se Woord


a.Waarom so belangrik?  Jy is ‘n kind na God se hart

Han 13:22=Dawid is ‘n man na God se hart. Dawid?  Dawid wat ‘n ander man se vrou vat en dan indirekte moord pleeg op die man ???  Dis genade !!!

Mat 3:17=Meteens het ‘n stem uit die hemele gesê:  Dit is my geliefde Seun oor wie Ek my verheug=Jesus is ‘n kind na God se hart/hart se punt

b.Waarom so belangrik?  Hy moet meer word en ek minder

Joh 3:30

Ons kyk na 5 pilare uit die Johannes Evangelie.

[1] DIE HERE IS MY HERDER

Dink dadelik aan OT se Ps 23.  Maar wat van die NT se Ps 23 ?

Joh 10:11+14+15

Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.  Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken My, net soos die Vader My ken en Ek die Vader ken; en Ek lê my lewe af vir die skape.  ‘n Herder lei, stel voorbeeld in alles.  Volg Jesus in woord en daad en dit het wonderlike gevolge vir byvoorbeeld man/vrou/kind.  As ek praat, kom Jesus aan die woord deur jou, word sigbaar in jou.

Hoeveel preke het jy al gehoor?  Gaan lees asb Jesus se beste preek ooit, die bergpreek Mat 5-7 en laat die preek jou herder wees oral/altyd.

[2] CHRISTUS IS MY HERE

Lasarus sterf, Marta verwyt Jesus wat te laat opdaag, ‘n gesprek volg en Marta bely …

Joh 11:27 Here,” sê sy vir Hom, “ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die Een wat na die wêreld toe moes kom.  Jesus is my Here/baas/koning/eienaar, aan die kruis het Hy my Syne gemaak. As ek dit bely, dan reageer Jesus met …

Joh 1:12 Aan almal wat Hom aanvaar het, het Hy die reg gegee om kinders van God te word – hulle wat in sy Naam glo.

Gevolg=Ek ‘n kruisdraer dwarsdeur my lewe na Sy voorbeeld en die gevolg van kruisdra is mense gaan beleef dat Jesus die middelpunt van my lewe is.

[3] LIEFDESGEBOD

1 Joh 4:8+16=God is liefde.

Joh 13:34-35 Ek gee julle ‘n nuwe gebod: Julle moet mekaar liefhê. SOOS Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Liefde in Bybel is ‘n werkwoord, dit het hande, dit doen/dien sonder om iets terug te verwag.  En dan gebeur …

Han 20:35 Maak jou gelukkiger om te gee as om te ontvang.

[4] ALLE MENSE IS WAARDEVOL VIR GOD

Ek glo God is die Skepper, daarom sê Hy …

Jes 43:4 Jy is vir My kosbaar, Ek het jou lief

Joh 3:16 God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

Joh 10:27-30 My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een.

My besluit=Ek gaan Jesus sien in elke mens en so optree dat elke mens Jesus in my sien

[5] WOORD VAN GOD IS LAMP VIR MY VOET EN LIG VIR MY PAD

Ps 119:105 U Woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my lewenspad

Joh 8:12 Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee

Bybel=lamp/lig vir my lewenspad, van die wieg tot die graf.

Bybel=kos waarvan/waaruit ek elke dag leef.

Bybel=waarheid wat vrymaak.

Joh 8:32 Jou keuse?  Bou jou lewe op die pilare van God se Woord en jou lewenshuis, huwelikshuis, gesinshuis sal bly staan.  Amen.