Preekskets 13 Mei 2021 Ds Floors Ellis – Ek het jou lief, die mooiste vier woorde/gesprekke.


Bles Bridges sing:  Die mooiste vier woorde … Ek het jou lief.  Ek wil die woorde verduidelik aan die hand van die Bybelse mooiste vier gesprekke.

1) GESPREK = GEN 22:1-2

Op 75 belowe die Here vir Abraham ‘n seun.  Op 86 gryp Abraham self in en verwek by ‘n slavin, Hagar ‘n seun. Op 100 word die belofte-seun, Isak gebore.  En nou die opdrag: Gaan offer hom.  Hoe reageer ‘n mens op so ‘n opdrag?  Abraham gehoorsaam, want hy het reeds iets verstaan van geloof, hoop en liefde. Liefde=hy het ‘n plek in God se hart. Geloof=Lewende verhouding met God en met sy seun. Hoop=hy kyk bo-oor die krisis en fokus op God en weet, ek kan hier deur.  Kom ons fokus op God en volg Hom.

2) GESPREK = GEN 22:6-8

Terwyl Abraham die woorde met sy mond sê, sê sy 2 oë vir hom Isak is die offerlam.  Dit is die harde werklikheid.  Ek glo hy het met sy hele hart geloop en bid vir krag om gehoorsaam te wees en die offer te bring.  Dit moes ‘n ongelooflike aanslag op sy geloog, hoop en liefde gewees het. En God laat hom nie in steek nie.  En God laat my/jou ook nie in steek nie. Vertrou Hom.

3) GESPREK = GEN 22:10-14

God voorsien ‘n ander offerlam, Isak is vry. Baie jare gelede moes ‘n sendeling in Suidwes/Namibië ‘n sendingstasie gaan sluit. Na ‘n naglange worsteling met die Here, sluit hy dit nie maar open ‘n tweede een met die naam:  Takwasa=die Here voorsien.  Kom ons vertrou ook vandag die God wat nog steeds voorsien.

4) GESPREK = KRUISWOORDE x7

4.1=Jesus en sy Vader=Luk 23:34 Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.  En God vergewe my/jou en ek/jy is nou sy kind.  Na Sy voorbeeld moet ons ook vergewe.

4.2=Jesus en ‘n sondaar=Luk 23:42-43 Dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.  Vandag sal jy saam met My in die paradys wees. As daar 1 mens is wat in die hemel is, is dit die misdadiger aan die kruis.  En my plek in die hemel is ook geboek, dit is genade.  Gaan wees jy dan ook genadig.

4.3=Jesus en sy moeder=Joh 19:26-27 Daar is jou seun / Daar is jou moeder.

En vandag nog sorg Jesus vir my/jou in die kleine en die grote.  Wees dan barmhartig soos Jesus.

4.4=Jesus en sy Vader=Mark 15:34 My God, my God, waarom het U my verlaat. Dis die mens Jesus wat hier praat, Hy verduur Godverlatenheid sodat ek/jy nooit ooit deur God verlaat sal wees nie.  Wees daar vir jou medemens.

4.5=Jesus en die mense om sy sterfbed/kruis=Joh 19:28 Ek is dors.  Hy smag na God.  En as ek/jy dors/smag na God, nooi Hy ons … Joh 7:37  Elkeen wat dors het, kom na My toe.  Gaan wees ‘n kanaal van God se liefde en genade.

4.6=Jesus en die mensdom=Joh 19:30 Dit is volbring.  My taak om jou te verlos, is voltooi. Nou het ons ‘n oop deur na God.  Gaan wees jy dan ook ‘n wegwyser vir ander mense na God toe.

4.7=Jeus en sy Vader=Luk 23:46 Vader, in u hande gee Ek my gees oor.  En toe word dood=lewe, want Jesus wen die dood.  En vir my word dood=lewe [sterwe is wins, of ek lewe of sterwe, ek behoort aan die Here].  Gun andere ook hierdie lewe.

Finale gevolge van die gesprekke:  Ek=God het jou lief

Ek ken ware liefde=ek het ‘n plek in God se hart.

Ek ken ware geloof=Ek lewe in ‘n verhouding met God en my medemens.

Ek ken ware hoop=Ek het ‘n toekoms, ek fokus op Jesus.

Fil 3:13-14.