Preekskets 20 Junie 2021 Ds Jacques – Gryp tog in Here


Teks:  Psalm 9:8-20

Liedere: 168:1,2,3  197:1,2   190:1,2,3

Om ‘n eiendom in stand te hou is seker een van die belangrikste dinge wat ‘n huiseienaar moet doen, om seker te maak sy eiendom neem in waarde toe en bly vir baie jare ‘n bate.  As hy te lank wag voordat hy daaraan aandag gee stort alles later in duie.  Dit kan meebring dat dit later net te duur word om dit te herstel of dit kan so verwaarloos dat dit bloot net te gevaarlik raak om daarin te woon en dan moet die huis gesloop word.

In ons geestelike lewe het ons ook instandhouding nodig om seker te maak dat ons lewe op die regte koers bly.  Dalk mag dit vir ons voel of ons lewe ook so uitmekaar geval het dat daar nie meer ‘n kans bestaan dat ons lewe weer herstel kan word nie.  Psalm 9 herinner ons egter daaraan dat God in die herstel van menselewens belangstel.  Ook dat die herstel van ons lewens vir Hom ‘n prioriteit is en dat ons probleme nooit vir hom te groot is om dit nie te kan herstel nie.

In hierdie psalm is die digter aan die een kant besig om te kla oor hoe verkeerd dinge in die lewe is, maar aan die ander kant is hy besig om God te loof vir Sy betrokkenheid in die wêreld.  Hy herinner die leser daaraan dat God by alle mense se lewens betrokke is, gelowiges sowel as ongelowige mense s’n.  Goddelose mense kan God se straf verwag, terwyl gelowiges op Sy genesing en redding kan fokus.  Hy bely dat God hom verdedig en met weldade oorlaai.  Daarom kan hy, ten spyte van die dinge wat hy om hom raaksien en waaroor hy kla, steeds vir God loof vir alles wat goed is in sy lewe. 

Dit bring vir hom troos in die swaarkry en hoop vir die toekoms.  Natuurlik is daar ook ‘n uitnodiging in die Psalm, gerig op die goddeloses.  Bekeer julle. Draai weg van die dinge wat verkeerd is en vertrou God sodat ook julle die weldade en goedheid van God kan beleef, sodat julle dan ook kan begin om God te aanbid en te loof vir Sy goedheid in mense se lewens.  Dit gee hom rede om God te prys en sy redding neem die vrees vir die invloed van die goddeloses weg.  Mag ons ook in ons deurmekaar lewe dit regkry om ons klaaglied in ‘n loflied te verander omdat ons bewus raak van God se restourasiewerk in ons lewens.