Preekskets 08 Augustus 2021 Ds Jacques – Ons Hoëpriester het reeds deur die hemele gegaan


Teks:  Hebreërs 4:12-5:3

Liedere:  Flamlied: 87,  Liedboek 168, Flamlied 100, Die Heer seën jou

Die Jode het die grootste respek en agting vir die priesters en veral vir die hoëpriester gehad.  Alhoewel hy met die hand uitgekies is en vir die diens waarvoor hy afgesonder is gesalf is, bly hy steeds ‘n mens.  Hy het meegevoel met die tekortkomings van die Israeliete, omdat hy self ook met sy eie tekortkomings worstel.  Hy ken die mens se swakheid.  Dit gee vir die Israeliete troos.  Die een wat hulle voor gaan is ook mens en verstaan, maar juis daarom kan hy hulle nie vergewe nie.  Net God kan dit doen. 

Volgens die teks moet ons as mense onsself aan die Woord van God toets en nie aan ‘n blote mens wat ons voorganger is nie.  Die Woord is lewend en kragtig.  Die skei selfs tussen gewrigte en murg, siel en gees.  Daarom kan ons niks vir God wegsteek nie.  Alles is vir Hom sigbaar en niks vir Hom onmoontlik nie.  Hy is van alles wat ons doen en dink bewus.

Dit klink nou of ons onsself in ‘n hopelose situasie bevind.  Ons staan skuldig voor God, die mens wat as hoëpriester vir ons moet intree is ook net ‘n mens en kan ons nie werklik verlos nie.  Verder weet God alles van ons af en kan ons niks vir Hom wegsteek nie.  Hoe maak ons nou?

Die teks sê vir ons dat ons gelukkig ook ‘n ander Hoëpriester het op wie ons kan reken.  Dit is natuurlik Jesus Christus self.  Hy is die enigste Persoon wat reeds die pad van die hemel na die aarde geloop het en daarom presies weet wat op ons wag, maar ook weet wat van ons verlang word om daar uit te kom.  Hy het medelye met ons swakhede, want Hy het self al die beproewings van die wêreld beleef, maar daar is een groot verskil tussen Hom en alle ander mense op aarde.  Hy het nooit toegegee aan hierdie beproewings of enige sonde gedoen nie. 

Daarom is Hy die een wat ons help om vas te hou aan ons geloof.  Ons kan nou met vrymoedigheid na die Vader gaan en Sy genadetroon nader.  Hy het ons gered en ons in genade en barmhartigheid ontvang.  Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat dit is wat en wie ons nou in Christus geword het nie.