Preekskets 11 Julie 2021 Ds Jacques – Een nuwe mensheid


Teks:     Ef 2:11-22

Ek dink Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente van Efese met 2 oogmerke.  Aan die een kant wil hy hê dat die gemeente moet onthou wie hulle eens was voordat hulle Jesus leer ken het.  As hulle dit besef sal dit hulle baie nederiger maak oor hul eie posisie voor die Here en ook maak dat hulle sagter sal optree teenoor die mense wat nog sukkel in hul verhouding met die Here of wat nog nie die Here leer ken het nie.  Aan die ander kant moet hulle met ‘n oorweldige dankbaarheid gevul word dat hulle wel in staat is om die Here so te kan ken.

Hy vergelyk die optrede van die Jode teenoor mense wat nie deel van die Joodse volk is nie om vir hulle iets van harteloosheid in geloof te verduidelik.  Die Jode was geneig om mense uit te sluit, die wat nie vanuit die regte ouers gebore is nie, die wat nie besnede is nie, word as die heidene geag.  Maar dit is alles net uiterlike tekens. 

Nou dat hulle Jesus begin volg moet hulle besef dat hulle ook eers buite die genade gestaan het, maar nou het hulle deel aan Jesus verkry.  Sonder Jesus was hulle nie deel, saam met Jesus is hulle nou volledig deel.  Dit het wonderlike gevolge vir hulle ingehou:  Hulle was eers van God af, sonder om deel te hê aan Sy verbond, sonder om te deel in Sy beloftes, sonder hoop en sonder God se nabyheid in hul wêreld.  Nou is hulle een met Christus, deur Sy bloed is hulle nou naby God. 

Deur hierdie genade van Jesus het Hy nou die Jode en nie-Jode een gemaak, een nuwe mensdom.  Hy het vrede gebring tussen mens en God, en as gevolg daarvan ook dan vrede tussen mens en mens.  Hy het die skeidsmuur afgebreek en die bepalings van die wet opgehef.  Vanuit God se perspektief is die Jode en die nie-Jode nou dieselfde.  Albei groepe het die kruisdood nodig gehad en is deur Jesus nuut gemaak.  Albei groepe het nou toegang tot God.  Nou is almal wat glo nie meer bywoners nie, maar medeburgers, lede van die huisgesin van God.  Die hele gebou sluit saam in Christus en word verder op Hom gebou.  Die gebou vereis as ‘n tempel waarin Hy tuis kom en in woon.  As ‘n mens tot hierdie besef kom en besef wie jy nou in Jesus geword het vervul dit jou met ‘n ongekende dankbaarheid en ‘n groot nederigheid oor wie jy was en wie jy nou in Jesus is.  Moet dit nooit vergeet nie.