Preekskets 5 September 2021 Ds Jacques – Met My hande het Ek alles gemaak


Tekste:  Verskeie tekste vir die lentediens

Liedere:  184:1,2,3,4   33:1,5,7   100:1,2,3,4   84:2   464:1,2   509:1,3   456:1,3

God het alles gemaak.  Hy heers oor alles.  Alles behoort aan Hom.  Alles het vir Hom ontsag.  Dis onkeerbaar.  In vergelyking met God se grootheid is hierdie pragtige skepping van Hom so klein en gering.  Voordat Hy alles geskape het was Jesus Christus reeds daar.  Deur Hom en vir Hom is alles geskape. 

Tog erken nie almal in hierdie wêreld, hierdie Skepper nie.  Die mensdom draai hul rug op God.  Sonde vernietig die wonderlike verhouding wat tussen God en mens bestaan het.  Hierdie skepping waarvan God gesê het dat dit goed is, het nou vervalle geraak.

Dan word Jesus na die wêreld gestuur.  Die Lig kom na die wêreld om die duisternis te kom verdryf.  Alles wat God goed geskape het en wat deur ons sonde vervalle geraak het, word nou deur Sy goddelike lig verlig.  Tog wil almal in hierdie wêreld steeds nie in hierdie Lig lewe nie. 

Hy kom om te herskep en te herstel.  Hy kom om ons te kom red.  Jesaja 40 vra die vraag:  Wie kan met Hom vergelyk word?  Dalk is dit waar die groot probleem lê.  Die wat in die duisternis leef sien nie hierdie grootheid raak nie.  Die wat verkies om in die duisternis te leef, besluit bloot om Sy almag en Sy grootheid te ontken. 

Dit is egter nie waartoe God ons roep nie.  Ons word geroep om Hom te erken en te eer.  Ons word geroep om getuies van Sy grootheid en almag te wees.  In Openbaring 21 hoor ons van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat op pad is.  Dus ‘n herskepping wat weer volledig goed sal wees, waar God alleen sal heers en waar daar geen plek vir enige duisternis sal wees nie.  ‘n Plek wat altyd en vir ewig mooi sal wees.  Ons almal droom hiervan.  Ons almal sien daarna uit.  Eendag gaan ons daar wees en dit vir ewige beleef. Maar in die tussen tyd leef ons in hierdie vervalle wêreld en getuig ons oor die God wat die Skepper is van alles wat is en ook van alles wat nog gaan kom.  Om ons te help  volhard, kyk ons na die wonderlike skepping om ons.  Ons sien wat Hy alreeds gedoen.  Ons beleef die nuwe lewe tydens lente en dit laat ons droom van wat nog op ons wag.  Laat die nuwe groei om ons, ons help om ons oë gevestig te hou op die Een wat dit alles laat gebeur.